Wapno tlenkowe 60%


Wapno tlenkowe powoduje szybką zmianę pH gleby na optymalne, już w pierwszym roku po zastosowaniu i utrzymuje je na niezmienionym poziomie przez dwa lata. Wapno nawozowe proponowane przez Trzuskawica S.A. znacząco poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb, przyczyniając się do podniesienia jakości i wydajności plonów. 
 

 

Skład: 

 
Typ tlenkowe
Odmiana 03
CaO min 60 %;
Pozostałość na sicie 2,0 mm ≤ 10
Zawartość ołowiu 3,62 mg/kg CaO
Zawartość kadmu 2,85 mg/kg CaO
 

Stosowanie:

Można je stosować na wszystkich glebach, jednak zalecane jest przede wszystkim na gleby cięższe i zlewne, których odczyn zmienia się bardzo powoli a gleby te odznaczają się wysoką zdolnością buforową. Z uwagi na dużą koncentrację tlenku wapnia stosuje się niższe dawki w porównaniu z wapnem węglanowym.
 

Dawkowanie:

Przykład: 
Zmierzony odczyn gleby: 5,4
Kategoria agronomiczna gleby: średnia
Klasa potrzeb wapnowania (patrz: tabela 1): potrzebne
Dawka wapna (patrz tabela 2): 3,0 t CaO/ha 


Tabela 1. Potrzeby wapnowania gleb mineralnych1, pH mierzone w 1 mol KCI 
Tabela 1. Potrzeby wapnowania gleb mineralnych, pH mierzone w 1 mol KCIwg zaleceń SCHR; optymalny odczyn gleby
 


Tabela 2. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania, w t CaO/ha
Tabela 2. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania, w t CaO/ha
Należy pamiętać, aby wysiew wapna tlenkowego następował na suchą glebę, podczas słonecznej pogody, z uwagi na jego wysoką higroskopijność. Natychmiast po wysianiu wapna tlenkowego należy je wymieszać z glebą.