Wapno węglanowe 50%

Węglanowe formy wapna nawozowego produkowane są przez Zakłady Wapiennicze Grupy Lhoist z wyselekcjonowanych złóż skał wapiennych, poddanych procesowi kruszenia i mielenia. Do tego celu eksploatuje się złoża rozpoznane i charakteryzujące się wysoką jakością. Nawozy węglanowe rekomendowane są na gleby średnie i lekkie. Dostępne są w zoptymalizowanych zawartościach CaO oraz granulacji, która dzięki frakcjonowanym cząstkom nawozu umożliwia równomierne jego aplikowanie przy znacząco zredukowanym pyleniu.
wapno węglanowe 50% Lhoist
 

Skład:

 
Skład chemiczny Wartości gwarantowane
CaO min. 50 %
Cd max.8 mg/kg CaO
Pb max. 200 mg/kg CaO
Reaktywność > 80 %
Właściwości fizyczne Wartości gwarantowane
Odsiew na sicie 2 mm max. 10 %
Przesiew na sicie 0,5 mm min. 50%
Odmiana 04


 

Stosowanie:

Wapno to można stosować na wszystkich rodzajach gleb i w uprawie praktycznie wszystkich roślin wymagających zwapnowania. Szczególnie zalecane jest wysiewanie na kwaśnych glebach lekkich, ubogich w wapń. Terminy wysiewu mogą być dowolne, lecz najlepsze efekty uzyskuje się nawożąc glebę przed przeoraniem, wówczas nawóz jest dobrze wymieszany z glebą i szybciej działa. Nawóz ten powinien być stosowany w dawkach zależnych od odczynu pH i rodzaju gleb.

 

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania
Kategoria agronomiczna gleby pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne
Bardzo lekkie do 4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6
Lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1
Średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6
Ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1