Wapno węglanowe Kujawit

Głównym celem wapnowania jest poprawienie żyzności gleb kwaśnych. Potrzeby nawozowe roślin wynikają z wielkości plonów uzyskiwanych w gospodarstwie i zasobności gleb w składniki pokarmowe dostępne dla roślin.

Wapno nawozowe węglanowe powstaje w wyniku kruszenia i przesiania lub zmielenia naturalnego wapienia jurajskiego ze złoża wapieni i margli jurajskich Barcin-Piechcin- Pakość.
wapno Kujawit

Proces wydobycia i produkcji nawozu możana obejrzeć na ponizszym filmie:


 

Skład:

Typ: Wapno nawozowe węglanowe, odmiana 05
                                                                Parametry chemiczne
CaCO3 (węglan wapnia)  80,34 – 89,27 %
CaO (tlenek wapnia) 45-50%
Inne mikroelementy:  Magnez, Krzem, Żelazo, Fluor
                                                                 Parametry fizyczne
Przesiew < 2 mm  ok 94%
Przesiew < 0,5 mm ok 54%
Przesiew < 0,125 mm -
Barwa jasno szara / biała
Wilgotność 0 – 5 %

 

Stosowanie:


Zalecany jest do stosowania szczególnie na glebach lekkich i średnich. Wysoka zawartość wapnia umożliwia również jego stosowanie na glebach zwięzłych. Terminy wysiewu są dowolne jednak najlepsze efekty uzyskuje się nawożąc glebę przed przeoraniem. Nawóz wapniowy węglanowy powinien być stosowany w dawkach zależnych od odczynu pH i rodzaju gleby. Małe dawki do 0,5 tony CaCo3/ha, zastosowane jednorazowo nie wywołują znaczących zmian w glebie.