Wartość biologiczna białka w żywieniu świń Początek roku upłynął pod znakiem wielu spotkań terenowych z klientami firmy Agrolok, które odbywały się pod nazwą Technologia Novis – opłacalny chów świń. Ich celem była chęć podzielenia się z uczestnikami informacjami dotyczącymi możliwości poprawy opłacalności produkcji świń, debata dotycząca aktualnej sytuacji rynkowej i perspektyw dla branży oraz wspólna integracja. Wśród przedstawianych zagadnień wiele zainteresowania oraz dyskusji wzbudził temat dotyczący jakości komponentów białkowych stosowanych w żywieniu poszczególnych grup technologicznych świń, która kształtowana jest poprzez wartość biologiczną oraz strawność i bioprzyswajalność białka.


Co decyduje o wartości biologicznej białka?

O wartości biologicznej białka decyduje przede wszystkim jego skład aminokwasowy oraz  możliwość wykorzystania tych aminokwasów przez zwierzęta do syntezy białka endogennego. Najbardziej wartościowymi są te źródła białka, które dostarczają odpowiednie ilości wszystkich niezbędnych aminokwasów.

W przypadku świń aminokwasami limitującymi, a więc tymi, które ze względu na deficyt w największym stopniu decydują o możliwości i wielkości syntezy białka endogennego organizmu, są lizyna, metionina, treonina i tryptofan, a w praktyce najczęściej metionina, ponieważ pozostałe wymienione aminokwasy są w dużej części wprowadzane przez zboża i komponenty sojowe.

Z kolei strawność i bioprzyswajalność decyduje o podatności białka pochodzącego z różnych źródeł na działanie enzymów trawiennych, a więc zdolność rozkładu białka na pojedyncze aminokwasy  oraz możliwość ich przenikania przez barierę jelito-krew.


Od czego zależy strawność białka?

Strawność białka zależy od jego struktury fizycznej i chemicznej, a ta nie jest stała i różni się w zależności od warunków, w jakich prowadzone są procesy pozyskiwania tych komponentów białkowych.

Należy wiedzieć, że w większości przypadków podstawowym celem obróbki wysokobiałkowych nasion rzepaku i soi jest pozyskanie maksymalnej ilości oleju rzepakowego i sojowego, co niekoniecznie idzie w parze z dbałością o strawność i wartość biologiczną białka, produktów ubocznych powstałych w trakcie obróbki tych nasion, a więc poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i sojowej.


Amirap Standard – źródło strawnego białka

Całkowitym przeciwieństwem wyżej przedstawionej technologii jest proces pozyskiwania Amirapu Standard, a więc cennego źródła białka, charakteryzującego się wysoką strawnością i bioprzyswajalnością oraz wartością biologiczną.

W odróżnieniu od procesów wytwarzania śrut poekstrakcyjnych, powstający w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku (pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie) Amirap Standard stanowi produkt podstawowy, najbardziej cenny, zaś produktami towarzyszącymi są oleje paszowe i spożywcze.

Zmiana produktu wiodącego z oleju na materiał paszowy powoduje, że wszelkie procesy i ich parametry są dopracowane pod kątem poprawy wartości pokarmowej białka paszowego, a nie na maksymalizowanie pozyskania oleju, o czym świadczy m.in. strawność i przyswajalność białka Amirapu Standard oraz zawartego w nim tłuszczu.


Amirap Standard – zawartość białka, tłuszczu i włókna

Surowcem wyjściowym do produkcji Amirapu Standard są starannie oczyszczone i dokładnie rozdrobnione nasiona rzepaku, które w wyniku procesów obróbki prowadzonych w kontrolowanych warunkach stają się wysokostrawne i wysokoprzyswajalne, a jednocześnie smakowite i aromatyczne.

Produkt końcowy procesu obróbki zawiera 33% wysokostrawnego białka, szczególnie bogatego w aminokwasy siarkowe, w tym limitujące metioninę i cysteinę, co przy zastosowaniu zjawiska komplementarności białek stanowi idealne uzupełnienie białka sojowego w żywieniu młodych zwierząt oraz świetne źródło wysokowartościowego białka u zwierząt starszych.

Oprócz białka charakteryzującego się bardzo dobrym profilem biologicznym, Amirap Standard zawiera również 6% wysokostrawnego tłuszczu, który wzbogaca mieszankę paszową w cenną energię i kwasy tłuszczowe oraz nawet do 12% włókna strukturalnego wykazującego oddziaływanie mechaniczne wpływające na poprawę perystaltyki jelit, rozwój i odnawianie błony śluzowej.