Weszły w życie nowe przepisy ułatwiające lokalną produkcję i sprzedaż żywności

Od środy obowiązują nowe przepisy określające warunki prowadzenie działalności lokalnej i marginalnej (tzw. MOL) . Chodzi o ułatwienie produkcji i sprzedaży na małą skalę żywności przez mikroprzedsiębiorców np. konsumentom, do sklepów, restauracji czy stołówek.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej weszło życie 1 czerwca 2016 r. uchylając dotychczasowe przepisy w tym zakresie z 2010 r. Określa ono m.in. ile rolnik może sprzedać produktów do handlu detalicznego, a także wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu takiej działalności.

Wcześniejsze przepisy były dość rygorystyczne co do wymagań sanitarnych prowadzenia produkcji, co zniechęcało wielu rolników do podejmowania takiej działalności. Ideą takiej działalności jest wytwarzanie specyficznych wyrobów na rynek lokalny takich jak np. produkcja swojskiej kiełbasy.

Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla rolników czy małych przedsiębiorców zainteresowanych produkcją żywności w stosunku do wymagań wcześniej obowiązujących.

Rozszerzony został katalog produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być przetwarzane m.in. o jaja, produkty mleczne czy gotowe posiłki (potrawy) przygotowane z produktów mięsnych. Zwiększony został limit dostaw dla niektórych rodzajów produktów oraz zwiększony obszar, na którym może być prowadzona tego rodzaju działalność. Wyroby te można sprzedawać np. podczas targów i festynów, a nie tylko na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja.

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można produkować i sprzedawać m.in. produkty mleczne, przetworzone produkty rybołówstwa, surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mięsne, produkty jajeczne z gotowanych jaj, gotowe posiłki (potrawy). Możliwy jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Obecne przepisy bardziej elastycznie podchodzą do wymagań sanitarnych, co daje możliwość ich spełnienia zarówno przez zakłady prowadzące produkcję na dużą skalę jak i małe rodzinne zakłady, jednak powinny być one wystarczające dla zapewnienia ochrony zdrowia konsumentów. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów sprawują powiatowi lekarze weterynarii.

Produkty wytwarzane w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej mogą być sprzedawane konsumentowi końcowemu oraz do innych zakładów prowadzących handel detaliczny np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek. Sprzedaż konsumentom końcowym nie jest ograniczona ilościowo i może odbywać się, np. w miejscu sprzedaży przylegającym do miejsca produkcji, z obiektów ruchomych m.in. ze środków transportu, jak również wysyłkowo, w tym przez internet.

Natomiast wielkość dostaw do innych zakładów prowadzących handel detaliczny tj. do miejsc usytuowanych na stałe poza posesją, na której znajduje się budynek, w którym odbywa się produkcja żywności, jest ograniczona ilościowo i obowiązują limity dostaw. Np. dostawy produktów mięsnych nie mogą przekraczać wagowo 1,5 tony tygodniowo. (PAP)

awy/ par/