Wnioski o dopłaty tylko przez Internet

Rolnicy, ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) już w tym roku zobowiązani są składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.
 

1 lutego Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w której zapisach znalazły się ważne zmiany dotyczące wniosków o przyznanie ww. płatności. Najważniejszą jest wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku w wersji elektronicznej, przez Internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i o przyznanie pomocy w ramach wybranych działań obszarowych PROW będzie można składać – w zależności m.in. od wielkości gospodarstwa – w trybie uproszczonym lub trybie pełnym. Aplikacja eWniosek Plus zacznie działać w marcu tego roku. ARiMR zaleca wcześniejsze utworzenie konta w działającej aplikacji eWniosek.
 

Ułatwieniem dla rolników ma być również możliwość składania oświadczeń w przypadku, kiedy nie zaszły żadne zmiany w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku. Oświadczenie to należy złożyć w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej (np. braku dostępu do Internetu) do pomocy rolnikowi będą zobowiązani pracownicy powiatowego biura ARiMR. Pomoc ta ma polegać na umożliwieniu wypełnienia e-wniosku na miejscu w biurze Agencji lub na udostępnieniu rolnikowi formularza papierowego, a następnie przeniesieniu danych z wniosku o przyznanie dopłat lub dotacji do systemu informatycznego.
 

Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.