Wpływ azotu, fosforu i potasu na uprawy – czyli skuteczne nawożenie NPK

Znaczenie procesu nawożenia rokrocznie wzrasta ze względu na postępujące ubożenie najważniejszych składników w glebie. By móc w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy roślin, należy je dostarczyć w łatwo dostępnych formach, biorąc pod uwagę zbilansowanie i indywidualne potrzeby uprawianego gatunku. Szczególnie odczuwalny jest niedobór potasu, zwłaszcza w przypadku popularnych w naszym kraju upraw zbóż i rzepaku.

 

Potas – niezbędny składnik wysokich plonów

Naturalna zasobność potasu w polskich glebach nie spełnia wymagań pokarmowych roślin. Co więcej, z roku na rok deficyt tego pierwiastka staje się coraz większy, a tylko niewielka jego cześć może zostać wykorzystana przez roślinę uprawną. Konieczne staje się więc zaopatrzenie plantacji w potas. Tym bardziej że składnik ten odgrywa jedną z najważniejszych ról w procesie efektywnej produkcji, zwłaszcza w przypadku potasolubnych roślin, takich jak m.in.: rzepak ozimy czy zboża. Składnik ten zwiększa odporność organizmów na stresy, przede wszystkim występujące w naszym kraju niedobory wody lub przymrozki. Ponadto poprawia parametry jakościowe plonu oraz jego właściwości przechowalnicze. Aby nawożenie potasem było skutecznie, pierwiastek ten należy dostarczyć w łatwo przyswajalnych formach. W ten schemat doskonale wpisuje się uniwersalny nawóz Ultra 4, który przeznaczony jest do stosowania we wszystkich uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem roślin potasolubnych: rzepaku ozimego, zbóż, a także trwałych użytków zielonych oraz roślin okopowych. Na skuteczność tego rozwiązania wpływa znakomita przyswajalność dostępnych składników, która zwiększa odporność roślin na stresy, a także poprawia parametry plonu, co bezpośrednio przekłada się na efektywność produkcji. Dzięki doskonałej rozpuszczalności w wodzie składniki są błyskawicznie uwalnianie w glebie i dostępne dla roślin. W ten sposób wskazane rozwiązanie poprawia żyzność i urodzajności gleby. Ultra 4, oprócz zasobności potasu na poziomie 32%, zawiera w swoim składzie 4% azotu amonowego, 12% fosforu, oraz 10% trójtlenku siarki (SO3). W związku z tym umożliwia kompleksowe zaopatrzenie plantacji w najważniejsze składniki odżywcze. Co więcej, ich wysoka koncentracja w jednej granuli generuje dodatkowe oszczędności związane z dostawą i magazynowaniem nawozu. Warto również podkreślić, że synergia i prawidłowe zbilansowanie fosforu i potasu warunkuje wykorzystanie plonotwórczego i jednocześnie niezastąpionego azotu.
 

Fosfor z najczystszych źródeł

Wysokoprzyswajalny fosfor stanowi podstawowy element budujący silny system korzeniowy roślin, który umożliwia pobranie składników pokarmowych oraz wody z gleby. Do produkcji ok. 99% nawozów fosforowych wykorzystywane są naturalne skały fosforytowe, wśród których dominują osadowe. Natomiast za najbardziej wartościowe w tym przypadku powszechnie uznawane są skały magmowe. Zalicza się do nich apatyt, z których wydobywany jest fosfor dostępny w nawozach linii Ultra. Dzięki temu wskazane rozwiązania wyróżniają się na rynku niespotykaną czystością chemiczną.