Wpływ azotu, fosforu i potasu na uprawy – czyli skuteczne nawożenie NPK

Znaczenie procesu nawożenia rokrocznie wzrasta ze względu na postępujące ubożenie najważniejszych składników w glebie. By móc w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy roślin, należy je dostarczyć w łatwo dostępnych formach, biorąc pod uwagę zbilansowanie i indywidualne potrzeby uprawianego gatunku. Szczególnie odczuwalny jest niedobór potasu, zwłaszcza w przypadku popularnych w naszym kraju upraw zbóż i rzepaku.

 

Potas – niezbędny składnik wysokich plonów

Naturalna zasobność potasu w polskich glebach nie spełnia wymagań pokarmowych roślin. Co więcej, z roku na rok deficyt tego pierwiastka staje się coraz większy, a tylko niewielka jego cześć może zostać wykorzystana przez roślinę uprawną. Konieczne staje się więc zaopatrzenie plantacji w potas. Tym bardziej że składnik ten odgrywa jedną z najważniejszych ról w procesie efektywnej produkcji, zwłaszcza w przypadku potasolubnych roślin, takich jak m.in.: rzepak ozimy czy zboża. Składnik ten zwiększa odporność organizmów na stresy, przede wszystkim występujące w naszym kraju niedobory wody lub przymrozki. Ponadto poprawia parametry jakościowe plonu oraz jego właściwości przechowalnicze. Aby nawożenie potasem było skutecznie, pierwiastek ten należy dostarczyć w łatwo przyswajalnych formach. W ten schemat doskonale wpisuje się uniwersalny nawóz Ultra 4, który przeznaczony jest do stosowania we wszystkich uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem roślin potasolubnych: rzepaku ozimego, zbóż, a także trwałych użytków zielonych oraz roślin okopowych. Na skuteczność tego rozwiązania wpływa znakomita przyswajalność dostępnych składników, która zwiększa odporność roślin na stresy, a także poprawia parametry plonu, co bezpośrednio przekłada się na efektywność produkcji. Dzięki doskonałej rozpuszczalności w wodzie składniki są błyskawicznie uwalnianie w glebie i dostępne dla roślin. W ten sposób wskazane rozwiązanie poprawia żyzność i urodzajności gleby. Ultra 4, oprócz zasobności potasu na poziomie 32%, zawiera w swoim składzie 4% azotu amonowego, 12% fosforu, oraz 10% trójtlenku siarki (SO3). W związku z tym umożliwia kompleksowe zaopatrzenie plantacji w najważniejsze składniki odżywcze. Co więcej, ich wysoka koncentracja w jednej granuli generuje dodatkowe oszczędności związane z dostawą i magazynowaniem nawozu. Warto również podkreślić, że synergia i prawidłowe zbilansowanie fosforu i potasu warunkuje wykorzystanie plonotwórczego i jednocześnie niezastąpionego azotu.
 

Fosfor z najczystszych źródeł

Wysokoprzyswajalny fosfor stanowi podstawowy element budujący silny system korzeniowy roślin, który umożliwia pobranie składników pokarmowych oraz wody z gleby. Do produkcji ok. 99% nawozów fosforowych wykorzystywane są naturalne skały fosforytowe, wśród których dominują osadowe. Natomiast za najbardziej wartościowe w tym przypadku powszechnie uznawane są skały magmowe. Zalicza się do nich apatyt, z których wydobywany jest fosfor dostępny w nawozach linii Ultra. Dzięki temu wskazane rozwiązania wyróżniają się na rynku niespotykaną czystością chemiczną i bardzo niską radioaktywnością. Ponadto zawierają jedynie śladowe ilości szkodliwych pierwiastków m.in. kadmu, kobaltu, arsenu, rtęci, ołowiu, co sprawia, że uznawane są za wolne od metali ciężkich. Wszystko to pozytywnie wpływa na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.