Wręczono nagrody im. Kolberga dla twórców kultury ludowej

Wyróżnienia dla twórców i instytucji za zasługi dla polskiej kultury ludowej – nagrody im. Oskara Kolberga - wręczono w piątek podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. „Bez kultury ludowej nie byłoby naszej tożsamości " - mówił minister kultury Piotr Gliński.

W tym roku Nagrodę im. Oskara Kolberga wręczono po raz 40. Tegorocznym laureatom nagrody wręczał wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

„Bez kultury ludowej nie byłoby naszej tożsamości i naszej wspólnoty politycznej” – powiedział Gliński. „Kultura to ciągłość – dziedzictwo, nawarstwianie się przez lata norm i wartości, a także selekcja tych najbardziej wartościowych” – dodał.

Zwrócił uwagę, że patronem tej nagrody jest wybitny człowiek. "To refleksja dotycząca roli jednostki w historii. Kolberg to jednostka, a jednocześnie instytucja, która tak wiele stworzyła i tak bardzo wpłynęła na naszą rzeczywistość. To wielkie szczęście, że kultura i nauka polska miała Kolberga” – przypomniał Gliński.

Komisja nagrody – w składzie: prof. Jan Adamowski, dr Aleksander Błachowski, Anna Borucka-Szotkowska, prof. Ewa Dahlig-Turek, Benedykt Kafel, prof. Anna Kwaśniewska, Waldemar Majcher, Alicja Mironiuk Nikolska, Krystyna Wódz, Dorota Ząbkowska – przyznało dziewięć nagród w kategoriach regulaminowych i jedną nagrodę honorową.

Nagrodę dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego otrzymała Aniela Krupczyńska – śpiewaczka i tancerka, popularyzatorka pieśni, gwary i obrzędów pienińskich oraz kierowniczka Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy; Zuzanna Ptak – koronczarka, wykonawczyni tradycyjnych motywów i kompozycji z koronki szydełkowej; Maria Siwiec – śpiewaczka i tancerka, kierowniczka Zespołu „Gołcunecki” oraz Wincenty Staśkiewicz – wykonawca wycinanek kurpiowskich.

W kategorii „pisarstwo ludowe” nagrodę przyznano Walerii Prochownik – pisarce ludowej, poetce i prozatorce. Nagrodę „dla kapel ludowych” otrzymała Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych; nagrodę dla zespołów folklorystycznych otrzymał Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz oraz Zespół Regionalny „Regle” im. Jana Jędrola z Poronina.

W kategorii „badacze, naukowcy i animatorzy” nagrodę otrzymał prof. Piotr Dahlig – muzykolog, badacz i dokumentalista muzyki ludowej, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, a także Anna Urbaczka-Bury – regionalistka popularyzująca folklor cieszyński i wiedzę o regionie, reżyserka teatru ludowego i kierownik zespołu „Istebna”.

W tym roku wręczono także nagrodę honorową „dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej, działających w kraju i zagranicą”. Otrzymał ją Łódzki Dom Kultury w uznaniu za wspieranie, promocję i upowszechnianie tradycji kultury regionalnej oraz ochronę najcenniejszych form twórczości ludowej województwa łódzkiego.

Po wręczeniu wszystkich nagród odczytano list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Podkreślił on w nim, że kultura ludowa jest „jednym z fundamentów polskiej sztuki”. „Dzisiaj, gdy świat zmienia się coraz szybciej, troska o kulturę ludową i zachowanie jej oryginalności ma szczególną wartość. Potrzebna jest świadomość roli twórców kultury ludowej w kształtowaniu naszych myśli i postaw” – napisał Kuchciński.

Nagroda im. Oskara Kolberga to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych nagród, przyznawanych w uznaniu za zasługi dla promowania i rozwoju polskiej kultury ludowej. Pierwsza edycja nagrody odbyła się w 1974 r. (PAP)

pj/ agz/