Wybór najlepszej odmiany kukurydzy cz. II

Przypominamy – wybierając odmianę kukurydzy na kiszonkę, należy zwrócić uwagę na takie cechy, jak: „stay green”, odporność na warunki stresowe oraz udział liści, kolb i ziarna. W tej części poradnika zajmiemy się odpornością roślin na wyleganie, przydatnością do uprawy na grys oraz wysokością.
 

W uprawie kukurydzy z przeznaczeniem na grys bardzo istotny jest typ ziarna. Preferowanym – i tak naprawdę jedynym nadającym się – jest flint. Zawiera ono więcej bielma szklistego, w związku z tym produkcja kaszki kukurydzianej z tego typu ziarna jest znacznie bardziej wydajna niż z ziarna typu dent, które bielma szklistego ma zdecydowanie mniej. Odmiany flint cechuje ponadto również większa tolerancja na wiosenne chłody, co sprawia, że można je wysiewać w nieco słabiej ogrzaną glebę. Bardzo cenioną przez producentów grysu kukurydzianego jest kukurydza Belami CS, która, dzięki krótkiemu okresowi wegetacji (FAO 200–210), daje możliwość wysiania po sobie pszenicy ozimej w rozsądnym terminie agrotechnicznym.
 

Odporność na wyleganie

To cecha, która kojarzy się głównie ze zbożami, jest istotna także przy doborze odmian kukurydzy. W uprawie tej rośliny może występować wyleganie korzeniowe, spowodowane najczęściej zbyt płytkim siewem lub słabym rozwinięciem korzeni. Wówczas rośliny przewracają się przy samej ziemi. Możliwe jest również wyleganie łodygowe, spowodowane tym, że łodyga jest delikatnie zbudowana lub została uszkodzona przez larwy omacnicy prosowianki. W najgorszym wypadku taka roślina łamie się pod kolbą, wówczas cały plon ląduje na ziemi i jest praktycznie nie do zebrania. Odmianą charakteryzującą się wysoką odpornością na wyleganie, o mocnej, grubej łodydze jest ES Crossman (FAO 220–230). To odmiana o wysokim potencjale plonowania, co zostało potwierdzone w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2016 r. (109% wzorca w plonie ziarna oraz 103% wzorca w plonie zielonej masy w swojej grupie wczesności)., idealna do uprawy zarówno na ziarno, jak i wysokoenergetyczną kiszonkę.

 

Wysokość roślin

Do uprawy na kiszonkę rolnicy najczęściej poszukują odmian bardzo wysokich, które pozwalają uzyskać dużą ilość zielonej masy. Warto przy tym zwrócić uwagę na wysokość zawieszenia kolby. Ma to duże znaczenie – przy wysokich odmianach kolba powinna być zawieszona poniżej środka ciężkości, co zmniejsza ryzyko wylegania. Odmiana Assano (FAO 230) łączy w sobie obie te cechy. Dodatkowo charakteryzuje się wysokim udziałem kolb w plonie ogólnym suchej masy, na poziomie 51,8%, co plasuje ją w czołówce odmian kiszonkarskich w tej grupie wczesności.

(am)