Wydajność zależy od nawożenia

Użytki zielone są bardzo dobrym źródłem wartościowej, stosunkowo taniej paszy dla przeżuwaczy. Odpowiednio prowadzone i zadbane, mogą służyć dłuższy czas i stanowić filar gospodarki paszowej gospodarstwa.
 

Hodowcom posiadającym użytki zielone zależy na uzyskaniu jak największej ilości zielonej masy z hektara, o jak najlepszej wartości paszowej. O tej ostatniej decyduje w dużej mierze skład gatunkowy runi oraz termin zbioru, natomiast na wydajność takiego użytku mają ogromny wpływ nawożenie i tempo wznowienia wegetacji, a także tempo odrostu.
 

Wsparcie dolistne

Użytki zielone umiejscawiane są najczęściej na glebach słabej jakości, o nie zawsze uregulowanej gospodarce wodnej. To sprawia, że szczególną uwagę należy zwrócić na ich prowadzenie i pielęgnację, a zwłaszcza nawożenie.

Dynamiczny wzrost i rozwój traw, szczególnie wiosną, generuje bardzo duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Dodatkowo z użytków zielonych, wraz z uzyskaną zielonką, cały czas wywozi się składniki pokarmowe, więc absolutnie konieczne jest zbilansowane ich nawożeniem zarówno doglebowym, jak i dolistnym. Niedobór mikro- czy makroelementów może być czynnikiem ograniczającym wielkość i jakość zebranego z użytków zielonych plonu. Niedobory są szczególnie widoczne na polach, gdzie nie stosuje się nawozów naturalnych, takich jak np. obornik.
 

Podstawowym źródłem składników pokarmowych są nawozy doglebowe, ale nie zawsze pokrywają one zapotrzebowanie roślin w wystarczającym stopniu. Szczególnie, że przebieg warunków pogodowych coraz częściej bywa niekorzystny i co roku występują okresowe niedobory wody. W takich sytuacjach sprawdza się nawożenie dolistne.
 

Świetne efekty nawożenia dolistnego użytków zielonych potwierdza wielu rolników. Można je wykonać po wznowieniu wegetacji oraz po każdym pokosie. Ruń łąkowa i pastwiskowa reaguje szczególnie dobrze na nawożenie dolistne azotem, ale potas, fosfor i mikroelementy nie pozostają bez znaczenia. Nawozy dolistne działają szybciej niż posypowe stosowane standardowo, ponieważ wchłaniają się krótko po zastosowaniu. Natomiast nawozy doglebowe najpierw muszą się rozpuścić, następnie zostać wpłukane do gleby – dopiero wówczas docierają do korzeni roś-lin i mogą być przez nie pobrane.
 

Najlepszym rozwiązaniem jest wniesienie składników pokarmowych do runi zarówno w postaci dolistnej, jak i posypowej. Najpierw rośliny pobierają składniki pokarmowe zawarte w nawozach dolistnych, a potem składniki ze standardowych nawozów. Takie nawożenie gwarantuje kompleksowe zaopatrzenie runi na każdym etapie jej wzrostu. Poza tym nawożenie dolistne jest bardzo dobrą metodą na wniesienie mikroelementów, których z reguły brakuje w polskich glebach, a w szczególności na glebach słabszej jakości, na których najczęściej zakłada się pastwiska. Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie Elvita NPK 30–10–10, sypkiego nawozu do rozpuszczenia w wodzie, który oprócz wysokiej koncentracji azotu zawiera również fosfor i potas oraz mikroelementy, dzięki temu przyspiesza odrost runi oraz poprawia wartość uzyskanej zielonki.
 

Terminy nawożenia

Zabieg nawożenia dolistnego najlepiej jest wykonać wczesną wiosną, a następnie po wypasie czy pokosie. W przypadku łąk po około 8–10 dniach po zbiorze, natomiast na pastwisku około 5–7 dni po wypasie. Po wykonaniu takiego zabiegu zwierzęta mogą wejść na pole po upływie około 2–3 tygodni, co da runi czas, by odrosnąć.
 

Nawożenie dolistne umożliwia dostarczenie roślinom deficytowych składników pokarmowych zarówno przy ich niedoborze w glebie, jak i w okresie, gdy ich pobieranie jest utrudnione. Główną zaletą nawozów dolistnych jest ich szybkie przyswajanie i wysoki stopień wykorzystania pierwiastków, co przekłada się na szybką regenerację i odrost.
 

Proponowany plan nawożenia

 
Nawożenie startowe przed ruszaniem wegetacji Nawożenie po I pokosie Nawożenie po II pokosie

Yara Mila 21-6-12
(300 kg/ha)

Yara Mila 21-6-12
(200 kg/ha)
Yara Mila 21-6-12
(200 kg/ha)
Yara NPK 5-10-25 + Zn
(250-300 kg/ha)
Yara Bela Sulfan
(200 kg/ha)
Mocznik
(100 kg/ha)
Yara Mila 21-6-12
(300 kg/ha) 

Saletra amonowa
(150 kg/ha)

Magnesia-Kainit
(200 kg/ha)

Mocznik
(100 kg/ha)

Yara Bela Sulfan
(200 kg/ha)

Ultra 8 (NPK 8-20-30)
(200 kg/ha)

Yara Bela Extran 27 (CAN)
(200 kg/ha)

Mocznik
(100 kg/ha)

Magnesia-Kainit
(250 kg/ha)

Saletra amonowa
(170 kg/ha)

Yara Mila 21-6-12
(200 kg/ha)

Korn-Kali
(150 kg/ha)

Mocznik
(100 kg/ha)


(am)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CRY, CLI 23 marca 2017 r.
zdjęcie: Fotolia.com