Wyższe dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego

Do 31 października Rada Ministrów ma podjąć decyzję dotyczącą wysokości dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt rozporządzenia, podnoszący stawki dopłat do materiału, który został wysiany/wysadzony w okresie 15 lipca 2016 r. – 15 czerwca 2017 r. Wnioski o dopłaty przyjmowała Agencja Rynku Rolnego w okresie od 15 stycznia do 26 czerwca 2017.
 

Wysokość dopłat wg projektu MRiRW:

1. 92,45 zł – zboża i mieszanki zbożowe (poprzednio: 69,40 zł),

2. 147,90 zł –rośliny strączkowe (poprzednio: 111 zł),

3. 462,25 zł – ziemniaki (poprzednio: 347 zł).
 

Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, a środki na ich wypłatę w wysokości 106 755 000 zł pochodzić będą z budżetu państwa i rezerw celowych.
 

„W związku z koniecznością przyspieszenia wypłaty środków na odtworzenie produkcji roślinnej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk projekt rozporządzenia będzie procedowany w trybie pilnym do dnia 6 października br.” informuje resort rolnictwa.


Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi