Zakładanie użytków zielonych na słabszych stanowiskach

Prowadzenie hodowli nieodzownie łączy się z uprawą roślin wykorzystywanych do produkcji pasz, takich jak kukurydza, czy użytki zielone. Gospodarstwa hodowlane często prowadzą uprawę na glebach gorszej jakości. Prowadzenie plantacji na słabszych stanowiska oraz coraz częstsze okresowe niedobory wody stanowią duże wyzwanie podczas uprawy użytków zielonych. 

 

Rozwiązanie dla łąk i pastwisk

 

Jednym z rozwiązań może być siew mieszanek traw zawierających gatunki charakteryzujące się lepszą odpornością na okresowe niedobory wody i dobrze radzące sobie także na słabszych stanowiskach. Pomoże to w osiągnięciu lepszych plonów pasz objętościowych.

 

Na słabszych stanowiskach skutki okresowej suszy widoczne są bardzo szybko. Decydując się zatem na założenie użytku zielonego na takiej glebie, powinniśmy zwrócić uwagę na mieszankę z gatunkami, które najmniej cierpią z powodu niedoboru wody. 

Do takich gatunków należą: 
    • kostrzewa łąkowa, 
    • kostrzewa czerwona, 
    • kupkówka pospolita,
    • stokłosa bezostna.

Ich wyższy udział w mieszance znacząco wpływa na wytrzymałość oraz plonowanie, nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych. 
 

 

Wartość użytku zielonego

 

Użytki zielone zakładamy na okres kilku lat, dlatego wspomniana wcześniej wytrzymałość powinna być ważna, jednak należy również pamiętać o jakości zbieranej paszy. Wskaźnikiem, który określa wartość użytku zielonego jest LWU (liczba wartości użytkowej). Oceniając procentowy udział gatunków traw, bierze się pod uwagę czynniki, które mają wpływ na ilość i jakość zielonej masy. Gatunki traw, które osiągają maksymalną, wynoszącą 10 punktów, wartość, to: tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, życica trwała, życica westerwoldzka oraz festulolium.

Udział takich traw na słabszych stanowiskach powinien wynosić minimum 60%. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania wysokiej ilości jakościowej paszy.
 

Życica westerwoldzka 4N

 

Wysokie plony w pierwszym roku od założenia zapewni mieszanka traw, w której składzie znajdzie się gatunek o szybkim wzroście. Do takiego należy między innymi życica westerwoldzka 4N. Pozwala ona zwiększyć wydajność już w pierwszym roku użytkowania. Odmiana 4N otrzymywana w procesie hodowlanym charakteryzuje się mocniejszym rozrostem.
Dzięki temu możemy uzyskać więcej zielonej masy o bardzo dobrej jakości. Użycie jednorocznej życicy westerwoldzkiej przy zakładaniu użytku zielonego, od samego początku pozwala nam na uzyskanie odpowiednich plonów. Po zimie zostawia ona natomiast miejsce dla pozostałych gatunków, które przez początkowy okres mają szansę na dobre ukorzenienie.

Opisane wyżej cechy spełnia mieszanka Intensa, która dzięki posiadaniu w swoim składzie wyżej wymienionych gatunków traw, świetnie radzi sobie na słabych stanowiskach. Mieszanka Intensa pozwala na uzyskanie wysokich plonów zielonej masy przez pełen okres użytkowania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wielokierunkowość użytkowania tej mieszanki powoduje, że świetnie sprawdzi się ona w każdym gospodarstwie, o każdym profilu hodowli bydła.