Zakup paliwa – nowe zasady dla rolników

Od 18 kwietnia 2017 r. obowiązuje Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która jest częścią tzw. Pakietu Transportowego. Wprowadza ona zmiany zasad przy zakupie paliwa rolniczego na potrzeby gospodarstw. Agrolok jako dystrybutor dostosowuje się do nowych założeń i proponuje ułatwienia.
 

Ustawa dotyczy przede wszystkim przewozu oleju napędowego w ilości powyżej 500 litrów. Po zakupie z usługą dostawy do gospodarstwa, sprzedawca zgłasza transakcję do Krajowej Administracji Skarbowej. Od KAS otrzymuje numer referencyjny właściwy dla konkretnej dostawy. Numer ten wydaje przewoźnikowi, który wprowadza go do systemu jeszcze przed wyjazdem transportu. Po dostarczeniu paliwa numer przekazuje rolnikowi. Najpóźniej w następnym dniu roboczym od dostawy kupujący, czyli rolnik, zgłasza odbiór paliwa na platformie (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie grożą kary finansowe.
 

Ustawa pozwala jednak dostawcy potwierdzać odbiór ON w imieniu klienta. Taką możliwość rolnikom zapewnia Agrolok. W ramach tego udogodnienia, przy dostawie paliwa rolnik powinien podpisać u kierowcy oświadczenie, upoważniające firmę.