Zaprawianie nasion zbóż chroni przed chorobami

Zaprawianie nasion to pierwszy z zabiegów ochrony roślin przed chorobami. Ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zaniedbania podczas siewu są nie do nadrobienia w późniejszym okresie. Zaprawianie pozwala wyeliminować takie choroby, jak zgorzel siewek, śnieć cuchnąca czy śnieć gładka, atakujące wszystkie gatunki zbóż. Chroni również przed chorobami liści.
 

Zgorzel siewek, nazywana również fuzariozą siewek, to infekcja zbóż powszechnie występującymi grzybami z rodzaju Fusarium. Źródłem infekcji są gleba oraz porażone nasiona. Konsekwencją może być m.in. zamieranie roślin przed i krótko po wschodach, co skutkuje przede wszystkim niższą obsadą roślin. Źródłem zgorzeli siewek mogą być również grzyby z rodzaju Pythium lub Rhizoctonia.
 

Objawy śnieci cuchnącej i gładkiej są widoczne dopiero po wykłoszeniu zbóż. W śnieci gładkiej zaobserwuje się czarne kłosy z zarodnikami zamiast ziarna. Z kolei w śnieci cuchnącej nasiona są drobne, pokryte zarodnikami o zapachu śledzi. Podczas omłotu zarodniki osadzają się na pozostałych, zdrowych nasionach, powodując infekcję w następnym roku uprawy.
 

Metody zaprawiania

Dawniej popularna była tzw. metoda na sucho, z wykorzystaniem środków pylistych. Jej zaletą jest prostota stosowania. Nie zawsze jednak to co tanie i proste jest najskuteczniejsze. Zaprawy pyliste zazwyczaj zawierają substancje o słabszym działaniu, a stwarzają dodatkowe zagrożenie dla osoby zaprawiającej, która wdycha pył podczas mieszania oraz wysiewu.
 

Obecnie do zaprawiania wykorzystuje się najczęściej metodę na mokro – z wykorzystaniem preparatów płynnych. To bardzo skuteczna metoda ochrony roślin we wczesnych fazach rozwojowych. Jest trudniejsza w stosowaniu, najlepsza do tej metody jest profesjonalna zaprawiarka, ale rolnicy używają też betoniarki, żmijki czy mieszalnika pasz. Zaprawiony materiał powinien „odstać” co najmniej 1 dzień, ponieważ świeżo zaprawione nasiona mogą się delikatnie zlepiać, co utrudnia wysiew.
 

Najskuteczniejsze jest jednak połączenie zaprawy nasiennej z nawozem donasiennym. Taka kombinacją zapewnia lepsze pokrycie nasion niż w przypadku połączenia zaprawy nasiennej z wodą. Lepsze pokrycie to wyższa skuteczność w zwalczaniu chorób. Dodatkowo nawozy donasienne dają „zastrzyk” składników pokarmowych, który sprzyja szybszemu rozwojowi upraw, wspierając wytworzenie silniejszego systemu korzeniowego czy lepsze rozkrzewienie, bezpośrednio wpływające na plon.
 

(mf)