Zaprawianie nasion zbóż

Siew to jeden z zabiegów agrotechnicznych warunkujących powodzenie uprawy. Znaczenie mają tu zwłaszcza termin, gęstość wysiewu i jakość materiału siewnego, którą zapewnia m.in. odpowiednie czyszczenie, sprawdzenie siły kiełkowania oraz prawidłowe zaprawienie.
 

Zaprawianie nasion jest pierwszym, a zarazem najtańszym zabiegiem ochrony roślin przed chorobami (rzadziej szkodnikami). Zadaniem zaprawy jest ochrona roślin w początkowym okresie wzrostu. Zwalcza choroby, którymi zostały zainfekowane nasiona oraz te atakujące siewki po wschodach, t.j. zgorzel siewek, pleśń śniegową, śnieć cuchnącą i gładką, głownię pylącą. Atakują one zboża we wczesnych fazach rozwoju i jedynie zaprawianie zapobiega ich rozwojowi.
 

Metody zaprawiania zbóż

Ziarno zbóż można zaprawiać na sucho lub na mokro.

• Zaprawianie na sucho jest najstarszą metodą ochrony – obecnie na rynku nie ma wielu preparatów przeznaczonych dla tego rozwiązania. Takie zaprawy zwalczają także niewielkie spektrum chorób, bardzo trudno o dokładne pokrycie nimi nasion, ich użycie jest również uciążliwe dla wykonującego zaprawianie, który narażony jest na wdychanie pyłu.

• Zaprawianie na mokro zapewnia lepszą ochronę, większy wybór preparatów, lepsze pokrycie i utrzymanie zaprawy na ziarniaku z mniejszym zagrożeniem dla wykonującego zabieg. Najlepsze efekty uzyskuje się w profesjonalnych zaprawiarkach, ale zadowalające efekty można osiągnąć również za pomocą betoniarki, żmijki czy mieszalnika paszowego z natryskiem zaprawy. Nie należy się obawiać nagłego wzrostu wilgotności ziarna – przy stosowaniu się do zaleceń producenta zwyżka wilgotności wyniesie maksymalnie 1–2%.
 

Wybór zaprawy

Dobra zaprawa nasienna powinna przede wszystkim zwalczać najgroźniejsze choroby, być łatwa w stosowaniu i bezpieczna dla użytkownika. Taka zaprawą jest m.in. Gizmo 060 FS, z rejestracją we wszystkich zbożach ozimych i jarych, którego zalecane dawkowanie wynosi: 50 ml środka na 100 kg ziarna.

 

Zaprawa z nawozem

Coraz powszechniejszą praktyką jest zastąpienie przy rozrabianiu zaprawy wody nawozem donasiennym, jak np. Elvita Donasienna, zawierającym podstawowe makro- i mikroelementy. To dodatkowa forma wsparcia roślin na stracie. Rośliny tak potraktowane lepiej się ukorzeniają i mają silniejszy wigor, co skutkuje szybszymi oraz bardziej równomiernymi wschodami, szczególnie w warunkach stresu (niedobory lub nadmiar wody, niskie temperatury). Ma to wpływ na zimotrwałość roślin – rośliny silne lepiej zimują. Elvita Donasienna zapewnia lepsze pokrycie nasion, co dodatkowo podnosi skuteczność walki z chorobami.

Zaprawianie nasion jest tanim i niezbyt skomplikowanym zabiegiem, niestety, niedocenianym przez rolników. Jest również proekologiczne, ponieważ ilość substancji aktywnej w kontakcie z glebą jest znacznie niższa, niż przy stosowaniu oprysków.

(mf)

zdjęcie: Fotolia.com