Zaprawy z grupy neonikotynoidów niedostępne w 2021 roku

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przedstawiło decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ma zgody na stosowanie zaprawy Cruiser OSR 322 FS. Sprawdź szczegóły.
 

Przez 3 lata polscy rolnicy mogli wysiewać nasiona rzepaku ozimego zaprawione Cruiser OSR 322 FS. Takie rozwiązanie dopuszczono w ramach czasowego zezwolenia.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych złożyło wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawierał on prośbę, aby również w tym roku wydano zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Cruiser OSR 322 FS na okres nieprzekraczający 120 dni. Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.
 

W odpowiedzi MRiRW wydało negatywną opinię. W tym roku nie ma zgody na pozwolenie tymczasowe. Oznacza to, że rolnicy nie mogą stosować Cruiser OSR 322 FS. Tym samym producenci zostali pozbawieni użycia zaprawy z grupy neonikotynoidów.