Zbiory zbóż w tym roku na poziomie 28-29 mln ton - ARR

Zbiory zbóż w tym roku ukształtują się na poziomie 28-29 mln ton - ocenia Agencja Rynku Rolnego.

"Ocenia się, że przy przeciętnych warunkach pogodowych zbiory zbóż w 2016 r. mogą ukształtować się w granicach 28–29 mln ton, a więc na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2011–2015" - napisano.

ARR podała, że według oceny IUNG – PIB straty w zasiewach zbóż ozimych średnio w kraju przekroczyły 10 proc., a w przypadku rzepaku straty te są wyraźnie większe i w skali kraju mogą przekraczać 25 proc.

"Stanowiska po uszkodzonych roślinach ozimych (zarówno po zbożach, jak i rzepaku) prawdopodobnie zostaną przeznaczone przede wszystkim pod zboża. W związku z tym przewiduje się, że pomimo stosunkowo niskich cen zbóż, powierzchnia uprawy zbóż jarych w sezonie 2015/2016 będzie większa niż w poprzednim sezonie" - napisano. (PAQP)

map/ jtt/