Żeby krowy chciały jeść (cz. II)

Dbałość o jakość pasz objętościowych często nie wystarcza, by krowy pobrały ilość wystarczającą do prawidłowego funkcjonowania. Czynnikami równie ważnymi, jak jakość pasz, są warunki, w których prowadzona jest hodowla.
 

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji i temperatury, tj. od +8 do +15°C w pomieszczeniach inwentarskich, znacząco wpływa na pobranie suchej masy u krów mlecznych. Warto upewnić się również, że zwierzęta mają stały dostęp do wody i paszy. Ze względu na specyfikę układu pokarmowego, krowa potrafi jeść nawet 12 razy w ciągu doby.
 

Duże znaczenie ma też m.in. rasa wybrana do hodowli, np.: holsztyńsko-fryzyjską uznaje się za rasę wybitnie żerną. Na pobranie paszy wpływa też wielkość krowy, jej wiek i stan fizjologiczny. Warto również zwrócić uwagę na kondycję krów, ponieważ sztuki wyraźnie zatuczone będą pobierały paszę niechętnie.
 

W okresie zasuszenia szczególnie ważne jest bilansowanie dawki pokarmowej, ponieważ rzutuje on na przebieg porodu oraz całą laktację. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, co serwuje się zwierzętom, by uniknąć późniejszych groźnych dla zdrowia i znacząco wpływających na produkcję schorzeń, takich jak kwasica czy ketoza. W tym czasie następują procesy związane z regeneracją tkanki gruczołowej wymienia oraz żwacza, w organizmie krowy następują także ogromne zmiany hormonalne.
 

Prawidłowo okres zasuszenia powinien trwać od ok. 6 do 8 tygodni, czas ten można podzielić na dwa podokresy:

• zasuszenia właściwego, trwający od ok. 8. tygodnia przed wycieleniem do ok. 4. tygodnia przed wycieleniem,

• okres przejściowy, przypadający na 3 tygodnie przed wycieleniem i trwający aż do porodu.

W pierwszej fazie należy stopniowo ograniczyć udział pasz treściwych w dawce do minimum. Natomiast w końcowym okresie laktacji warto zwrócić uwagę na udział w dawce pasz wysokoenergetycznych, sprzyjających tyciu.

Podstawą dawki pokarmowej powinny być jak najlepszej jakości pasze objętościowe o niskiej zawartości energetycznej np.: sianokiszonki z traw, siano lub słoma, które dodatkowo zapewnią wyższy poziom włókna w dawce, dzięki czemu zmniejszy się pula wykorzystywanej energii. Istotna jest również dbałość o uzupełnienie potrzeb mineralno-witaminowych zwierząt, a szczególnie wapnia i fosforu w odpowiednim stosunku. W tym celu podaje się preparaty skomponowane specjalnie dla tej grupy produkcyjnej, np. premiksy NaszMix KZ przeznaczone dla krów od 8. tygodnia przed wycieleniem (w tym czasie należy wyłączyć z dawki udział kredy pastewnej). Jakiekolwiek zaburzenia natury mineralno-witaminowej mogą mieć poważne następstwa, m.in. porażenie poporodowe czy zatrzymanie łożyska.
 

W okresie przejściowym powinno się skorygować dawkę pokarmową, aby odpowiednio przygotować krowę do wycielenia. Należy stopniowo zwiększać udział energii, zapobiegając w ten sposób pojawieniu się ketozy. Należy rozpocząć wprowadzanie pasz treściwych, rozpoczynając od 1 kg na 3 tygodnie przed wycieleniem. Te zmiany mają na celu przyzwyczajenie krowy do pasz, jakie będzie pobierać po wycieleniu.
 

W końcówce okresu zasuszenia niezwykle istotne są również składniki mineralno-witaminowe, np. wspomagający uwalnianie wapnia NaszMix KZ DCAB czy też wlewki poporodowe, np. Dr Krowa Calcium.

W przypadku wystąpienia ketozy, warto doraźnie skorzystać z preparatów zawierających łatwo przyswajalne źródła energii (gliceryna, melasa czy glikol), albo dodać wysokoenergetyczne komponenty podnoszące smakowitość, a przez to samo pobranie paszy (wyslodki buraczane czy specjalnie skomponowane dodatki z linii Apetio: Choko, Blanco, Wyrzepki).

(mt)

 

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CRY, CLI 1 czerwca 2017 r.
zdjęcie: Fotolia.com