Żeby rzepak przezimował bez strat...

Jak uchronić rzepak przed wymarznięciem? Temperatury ani ilości opadów przewidzieć nie można, ale można zadbać o optymalny rozwój roślin przed zimą.


 

Podstawą do osiągnięcia satysfakcjonujących plonów jest oczywiście wybór właściwej odmiany rzepaku. Należy do nich m.in. Taifun, którego wiodącą cechą jest wybitna zimotrwałość.Dobierając odmianę pod uwagę należy wziąć: rodzaj gleby, wielkość gospodarstwa i sposób jego prowadzenia oraz rodzaj płodozmianu.

Niezależnie od tego przed zimą należy zadbać o rzepak, tak by osiągnął maksymalną możliwą odporność na warunki pogodowe.
 

Czynniki wpływające na to, w jakiej kondycji przezimuje rzepak:
 

przygotowanie pola przed zasiewem

Zależy od przedplonu – jeśli były nim zboża, należy zastosować azot w dawce 100 kg/ha, przyspieszy to rozkład słomy, poprawiając tym samym gospodarkę wodną i strukturę gleby.
 

efektywne nawożenie

Zimotrwałość i wysokość plonu w znacznej mierze zależą od poziomu odżywienia roślin. Przed nawożeniem należy sprawdzić zawartość potasu i fosforu w glebie. Orientacyjne dawki przy plonie 5 t/ha wynoszą:

- około 100 kg P2O5 na hektar,

- 250 kg K2O na ha,

- jesienna dawka azotu nie powinna przekraczać 40 kg N na hektar, gdyż zbyt duża dawka obniża zdolność kiełkowania.

Nawozy należy wprowadzić na głębokość 18 cm.
 

siew w optymalnym terminie

Termin zależy od regionu kraju – np. dla woj. kujawsko-pomorskiego jest to okres między 15 a 25 sierpnia. Przed zimą roślina powinna wykształcić 10-12 liści, a szyjka korzeniowa powinna osiągnąć min. 10 mm średnicy.
 

gęstość siewu

Optymalna obsada dla odmian mieszańcowych to 40–50 roślin na m kw., a 50–60 roślin na m kw. przy odmianach populacyjnych.
 

prawidłowe odchwaszczanie

Jesień to najlepszy termin na zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych oraz samosiewów zbóż w rzepaku. Brak chwastów to lepszy rozwój roślin, które nie muszą konkurować o dostęp do wody, składników pokarmowych i światła.
 

ochrona fungicydowa i zwalczanie szkodników

Preparaty fungicydowe (zapobiegające chorobom grzybowym, szczególnie suchej zgniliznie kapustnych) połączone z regulatorem wzrostu najskuteczniej działają w fazie 4-6 liści. Zabiegi fungicydowe można łączyć z dokarmianiem dolistnym rzepaku. 
 

Młode siewki są narażone na atak szkodników: pędraków, rolnic, drutowców, śmietki kapuścianej, gnatarza rzepakowca, miniarki kapuścianki oraz tantnisia krzyżowiaczka. Do zwalczania stosuje się preparaty zawierające m.in. chloropiryfos oraz pyretroidy.