Znawca gleb prof. Andrzej Mocek doktorem h.c. UP w Lublinie

Wybitny znawca gleb, ekspert w zakresie ochrony gruntów i ich rekultywacji, prof. Andrzej Mocek, otrzymał w czwartek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prof. Mocek zajmuje wyjątkową pozycję w polskiej i światowej nauce o środowisku glebowym. Jest autorytetem w zakresie badań nad procesami fizycznymi, fizykochemicznymi i chemicznymi zachodzącymi w ekosystemach rolniczych oraz przyrodniczych, uznanym ekspertem w zagadnieniach związanych z gospodarką glebą – podkreślił promotor doktoratu honorowego, prof. Stanisław Baran z lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Prace prof. Mocka przyczyniły się do oceny skali degradacji chemicznej gleb w strefach wpływu wielu zakładów przemysłowych i dały podstawy do opracowania innowacyjnych sposobów ich rekultywacji i zagospodarowania, w tym z wykorzystaniem roślin energetycznych.

„Dzięki badaniom prof. Mocka powstały między innymi metody zagospodarowania terenów w rejonie kopalni w Koninie. Tereny przeorane przez kopalnię odkrywkową znajdują zagospodarowanie, rolnicze bądź rekreacyjne. Wypracował on także skuteczny system oceny szkód i odszkodowań dla rolników, związany z działalnością kopalni” – dodał prof. Baran.

Prof. Mocek w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że na świecie są bardzo duże możliwości lepszego wykorzystania gleb do produkcji żywności. „Powierzchnia lądów na kuli ziemskiej wynosi około 13 mld hektarów, z tego zaledwie trzy miliardy hektarów nadają się do produkcji rolniczej, zaś wykorzystanych jest jedna czwarta. Potencjalne możliwości są przeogromne” - powiedział.

„Dotyczą one przede wszystkim krajów biednych, gdzie można by jeszcze wiele gleb zagospodarować. W Afryce, która ma wspaniałe warunki klimatyczne, można by zbierać plony trzykrotne, ale trzeba najpierw zainwestować ogromne pieniądze w nawodnienia, dobre odmiany, walkę ze szkodnikami roślin. Gleba czeka na decyzje ludzi” – dodał uczony.

Prof. Mocek urodził się w 1947 r. w Wolsztynie w woj. wielkopolskim. Ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (Uniwersytet Przyrodniczy) i z tą uczelnią związał się na całe życie, pokonując kolejne szczeble kariery naukowej. W 1999 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. Od 1994 r. kieruje Katedrą Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów oraz Zakładem Chemii i Ochrony Środowiska Glebowego poznańskiej uczelni, w latach 2002-2008 pełnił funkcję dziekana jej Wydziału Rolniczego.

Na dorobek naukowy prof. Mocka składa się ponad 350 prac, w tym 140 opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 9 podręczników i skryptów. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych, Europejskiego Towarzystwa Ochrony Gleb, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oraz Komitetu Nauk Agronomicznych przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Od 40 lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. (PAP)

kop/ par/