Zwalczanie uciążliwych chwastów w zbożach ozimych W zbożach ozimych występuje wiele gatunków chwastów, których szkodliwość jest niezwykle wysoka. Czasem obecność pojedynczej rośliny niepożądanego gatunku na 1 m2 może przyczyniać się do wyższego spadku plonu niż koszt stosowanego herbicydu. Do takich chwastów zaliczyć możemy m.in. przytulię czepną. Jak zwalczyć uciążliwe chwasty w zbożach ozimych?

Przytulia czepna – charakterystyka

Przytulia czepna jest chwastem pospolicie występującym na polach uprawnych. W przypadku tej jednorocznej rośliny wyróżnia się formy jare i zimujące, co powoduje, że zachwaszcza wiele gatunków roślin. Charakterystyczną cechą przytulii czepnej jest występowanie haczykowatych włosków na liściach, pędach oraz nasionach. W ten sposób nasiona łatwo się rozsiewają, m.in. poprzez przyczepianie do ubrań, czy sierści zwierząt.

Chwast występuje najczęściej na stanowiskach zasobnych w azot, co powoduje, że najczęściej można go spotkać na glebach średnich i dobrych, czyli takich, na których najczęściej uprawia się pszenicę ozimą. 

Zachwaszczenie przytulią czepną pszenicy ozimej w fazie strzelania w źdźbło

Haczykowate włoski na pędach i liściach powodują, że przytulia łatwo oplata się wokół roślin uprawnych, a następnie je nawet przerasta. Osiąga znaczną wysokość, czasem przekraczając 1,5 m. Wytwarza zazwyczaj kilkaset nasion zachowujących zdolność kiełkowania do 10 lat. Wschody obserwuje się głównie we wierzchnich warstwach gleby (do ok. 5 cm głębokości).

W zbożach ozimych przytulia silnie konkuruje o światło, jesienią ogranicza krzewienie, wiosną zasłania kłosy oraz górne liście, czyli istotnie ogranicza ilość światła dla najproduktywniejszych części rośliny. Przytulia, oplatając się wokół roślin, utrudnia zbiór, przyczynia się do wylegania roślin. Jej nasiona są szkodliwe, a nawet bardzo niebezpieczne dla niektórych zwierząt, zwłaszcza dla drobiu. 


Przytulia – zastosowanie

Co ciekawe, przytulia znajduje też pozytywne zastosowania dla człowieka. W korzeniu występują czerwone barwniki. Całe rośliny zawierają również enzymy przyczyniające się do szybkiego zsiadania mleka krów. Młode pędy są jadalne i mogą być stosowane w ziołolecznictwie na wiele dolegliwości. Przytulia należy do tej samej rodziny, co kawowiec (rodzina marzanowatych), nasiona zawierają niewielkie ilości kofeiny, co umożliwia produkcję substytutu kawy.


Jak zwalczyć przytulię czepną?

W zbożach, przytulia przyczynia się do dużych spadków plonu. Progi szkodliwości są bardzo niskie, w Polsce najczęściej podawana jest wartość 2 szt./m2, w innych krajach niekiedy wartości obejmują poniżej 1 szt./m2. 

Przytulię czepna można zwalczać w kilku terminach: jesienią, wiosną, możliwe są również zabiegi w późnych fazach rozwojowych (do fazy liścia flagowego). Całkowita eliminacja tego chwastu w zabiegach jesiennych może być zawodna. W doświadczeniach firmy Agrolok, silne rozwiązania herbicydowe stosowane we wczesnych fazach rozwojowych, osiągają skuteczność na poziomie 92-98%, co przy wysokiej presji chwastu rzędu 10 szt./m2, oznacza występowanie na poziomie min. 2 roślin na 10 m2. 

Pełną skuteczność zapewnia natomiast wiele rozwiązań wiosennych. Odchwaszczanie w późnych fazach rozwojowych pszenicy potraktujmy jako ostateczną alternatywę, ponieważ zwalczanie w tak późnych fazach wiąże się z dużym pobraniem wody i składników pokarmowych przez agrofag.

Do początku fazy strzelania w źdźbło roślin zbożowych, przytulia czepna osiąga zazwyczaj fazę 6-8 okółków, co pozwala na podjęcie z nim skutecznej walki. W ubiegłorocznym doświadczeniu herbicydowym, mimo bardzo dużej presji chwastu (średnio 6,8 szt./m2, w niektórych miejscach osiągając 12 szt./m2), Areapak Chron w pełni go zwalczył. 
 
Zachwaszczenie przytulią czepną na poletku kontrolnym (bez odchwaszczania) 1.07.2022 r.


Poletko odchwaszczane Areapakiem Chron 1.07.2022 r.


Areapak Chron – zwalczanie przytulii czepnej

Areapak Chron to kompleksowy herbicyd zwalczający chwasty jedno- i dwuliścienne w pszenicy ozimej. Skutecznie zwalcza również wiele innych groźnych chwastów, zarówno te piętra wysokiego, jak i niskiego, w tym m.in. miotłę zbożową, chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, chwasty rumianiowate oraz krzyżowe. O pełnych wynikach zwalczania chwastów przez Areapak Chron można przeczytać na stronie: Skuteczne wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych - Agrolok.pl