Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Od 1 do 28 lutego tego roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy zużyty do produkcji rolnej.
 

Tegoroczny limit wynosi 86 zł (mnożone przez liczbę hektarów posiadanych użytków polnych). Warunkiem otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od tego, gdzie położone są posiadane grunty rolne).
 

Przypominany, że zwrot dotyczy oleju napędowego zakupionego między 1 sierpnia 2017 roku a 31 stycznia tego roku. Naliczone należności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego mają być wypłacane między 3 a 30 kwietnia 2018 roku. Wnioski można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ze stron internetowych urzędów miast i gmin.