Żywienie krów a mastitis

Niewłaściwe żywienie może powodować upośledzenie systemu odpornościowego krowy, przez co staje się ona podatna na infekcje, w tym na zapalenie gruczołu mlekowego. Krowa nieprawidłowo żywiona jest nie tylko mało odporna na infekcje, ale i trudniej ją leczyć w sytuacji, kiedy infekcja się pojawi. Mastitis to najdroższa choroba krów, co odczuwa wielu hodowców, którzy często poszukują cudownego antidotum. A lepiej skupić się na generalnym uporządkowaniu żywienia.

W profilaktyce mastitis zwraca się uwagę na znaczenie takich składników, pobieranych w dawce pokarmowej, jak witaminy E i A, Beta-karoten, selen oraz cynk i ewentualnie miedź. Ich niedobory w istotny sposób mogą zmniejszać możliwości organizmu krowy do zwalczania stanu zapalnego.

W okresie okołoporodowym apetyt zwierzęcia pogarsza się, a zakres zmniejszenia apetytu zależy w znacznym stopniu od żywienia w okresie zasuszenia. Krowa rozpoczyna sekrecję siary do gruczołu mlekowego już kilka dni przed porodem. Z tego powodu zapasy w jej organizmie (na przykład witaminy E) zmniejszają się, a słaby apetyt nie pozwala na ich odnawianie. Profilaktyka mastitis powinna polegać z jednej strony na uzupełnieniu niedoborów witaminy E, a z drugiej na takim żywieniu, które spowoduje zwiększenie pobierania paszy.

Bardzo wysoka produkcja mleka jest dużym obciążeniem dla organizmu krowy, często stanowi granicę jej wytrzymałości fizjologicznej. Choroby metaboliczne (ketoza, kwasica, ujemny bilans energetyczny) zmniejszają odporność krów na infekcje i zwiększają prawdopodobieństwo zapadania na mastitis.

Decydującą rolę w profilaktyce mastitis odgrywa człowiek, który powinien zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki. Nie zawsze jednak hodowca samodzielnie jest w stanie sprostać wzrastającym potrzebom krów wysokowydajnych. Tu z pomocą przychodzą gotowe rozwiązania w postaci pasz pełnoporcjowych, koncentratów zawierających w składzie minerały, witaminy lub premiksów czy lizawek.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie mieszanki mineralno-witaminowej z linii NASZMIX firmy EWROL, która oprócz odpowiedniego składu substratów, zawiera szereg dodatków (np. żywe kultury drożdży, DCAB), dostosowanych do każdej grupy żywieniowej.

(tg)
 

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 18 lutego 2016