Żywienie pastwiskowe krów mlecznych – znaczenie białka i energii

Poziom białka w dawce pokarmowej krów ma decydujący wpływ na ich wydajność. Widać to wyraźnie wiosną w trakcie żywienia pastwiskowego. Młoda zielonka pastwiskowa jest bogata w białko, które stymuluje krowy do produkcji mleka. Wielu hodowców traktuje pastwiskowanie jako czas oszczędności, ponieważ przy niskich nakładach na żywienie uzyskują większe ilości mleka. Opieranie produkcji jedynie na łatwostrawnym białku z zielonek nie zapewni jednak stabilnej produkcji i niesie ze sobą szereg zagrożeń.
 

Jakie białko podniesie jakość żywienia pastwiskowego?

Łatwo rozkładalne w żwaczu białko przede wszystkim znacząco podnosi poziom mocznika w mleku. Ponadto kolejne odrosty trawy mają obniżoną wartość – zawierają mniej białka i więcej włókna. Skutkiem tego jest spadająca efektywność żywienia pastwiskowego, co wpływa na gorszy wynik produkcji mleka. Sytuacja ta często zbiega się z niedoborami pasz energetycznych i letnimi upałami. Takie okoliczności stanowią nie lada wyzwanie dla hodowcy, który chce utrzymać wysoki poziom produkcji w swoim stadzie. W tej sytuacji przede wszystkim należy pamiętać o białku chronionym przed rozkładem w żwaczu. Dodatek do dawki białka, które będzie strawione i wchłonięte w jelicie cienkim, spowoduje wzrost produkcji mleka, nawet w przypadku dużej podaży białka pobieranego z pastwiska. Wynika to z faktu, że mimo dużej wartości biologicznej białka, które dostaje się do jelita ze żwacza, ilość aminokwasów egzogennych, zwłaszcza metioniny i lizyny, jest niewystarczająca do pokrycia potrzeb wysokowydajnej krowy. Efekt ten będzie zauważalny zwłaszcza u krów z dużym potencjałem produkcyjnym i na początku laktacji, kiedy zapotrzebowanie na białko jest największe. Dostarczenie krowom białka chronionego do jelita odciąży również żwacz w czasie wysokich letnich temperatur.
 

Doskonałym źródłem białka jelitowego jest Amirap Efekt – komponent rzepakowy, który zawiera aż 60% białka by-pass (chronionego). Trafia ono bezpośrednio do jelita i jest wykorzystywane bezpośrednio do produkcji mleka. Unikalny proces obróbki przez ekspandowanie nie tylko chroni ten składnik przed rozkładem w żwaczu, ale również poprawia jego przyswajalność. Dzięki temu białko rzepaku – bogate w cenną metioninę i lizynę, jest lepiej wykorzystywane przez organizm krowy.

Stosowanie Amirapu Efekt przez cały sezon żywienia pastwiskowego pozwala utrzymać stabilną produkcję przy dużej podaży łatwostrawnego białka na początku sezonu pastwiskowego. Dostarcza chronione aminokwasy egzogenne, dzięki czemu krowy są w stanie lepiej wykorzystać całą dostępną pulę białka. W drugiej części sezonu pastwiskowego uzupełnia niedobory białka, czym zapobiega spadkowi produkcji mleka.
 

Skutki niedoboru energii w żywieniu pastwiskowym

Niedobór energii sprawia, że biomasa żwacza nie jest w stanie wykorzystać dostarczanego jej białka. Objawia się to obniżeniem produkcji, spadkiem poziomu białka i wzrostem poziomu mocznika w mleku. Pokrycie potrzeb energetycznych za pomocą pasz treściwych przy żywieniu pastwiskowym jest ograniczone ze względu na ilość odpasów. Najczęściej krowy mają możliwość pobrania mieszanek treściwych w oborze podczas dojenia. Nie przekraczając bezpiecznej dawki 3 kg w jednym odpasie w ciągu doby, krowa może pobrać maksymalnie 6 kg paszy treściwej. Dlatego najlepszym sposobem na dostarczenie energii jest dobrej jakości kiszonka z kukurydzy. Można podawać ją bez większych ograniczeń. Ponadto oprócz energii wprowadza do dawki włókno, które wpływa na poziom tłuszczu w mleku. Niestety latem w wielu gospodarstwach brakuje kiszonki z kukurydzy. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie Bality QQ Kiszonka. Jest to wysokiej jakości, zamknięta w balotach, pasza objętościowa z kukurydzy. Jej aromatyczny, chlebowy zapach chlebowy pobudza apetyt zwierząt. Natomiast odpowiednie pocięcie części wegetatywnych i rozdrobnienie ziarniaka gwarantuje pełne wykorzystanie składników pokarmowych. Zakiszenie rozdrobnionej masy w formie balotu umożliwia przechowywanie kiszonki bez strat, szczególnie w okresie letnim, kiedy jakość kiszonek w pryzmach niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia. Reasumując, stabilna produkcja mleka w okresie letnim jest możliwa jedynie pod warunkiem dostarczenia krowom odpowiedniej ilości energii oraz białka chronionego. To zadanie najlepiej spełni duet Amirap Efekt i Balita QQ Kiszonka.
 

(TT)