Safari 50 WG 60g - Agrolok.pl
 1. Agrolok.pl
 2. »
 3. Uprawa
 4. »
 5. Środki ochrony roślin
 6. »
 7. Chwastobójcze
 8. »
 9. safari 50 wg 60g

Safari 50 WG 60g


kod produktu: 10110 marka: Corteva
Safari 50 WG 60g
Safari 50 WG 60g
Safari 50 SG jest środkiem chwastobójczym posiadającym rejestrację w ochronie buraka cukrowego i pastewnego.
ZADZWOŃ I ZAMÓW
tel. 56 682 38 88
kom. 660 690 073
7:00 - 15:00

DODAJ DO SCHOWKA

Opis produktu


Safari 50 WG jest herbicydem zwalczającym uciążliwe chwasty takie jak: samosiewy rzepaku, rumiany, przytulia czepna, rdesty w uprawach buraka cukrowego i pastewnego. Preparat znajduje swoje zastosowanie prawie we wszystkich programach ochrony buraka. Safari 50 WG zawiera w swoim składzie unikalną substancję aktywną triflusulfuron metylowy. Do preparatu dokładany jest darmowy adiuwant Trend 90 EC wspomagający działanie środka.

Zalety:
 • skuteczny,
 • dobry komponent,
 • idealny do programów ochrony

Skład/substancja - % udział g/kg:
 • triflusulfuron metylowy 50%

Formulacja WG

Opakowanie: 60g

Rodzaj działania: układowy

STOSOWANIE ŚRODKA

BURAK CUKROWY
Do jednego zabiegu srodek Safari 50 WG stosuje sie w dawce 30 g/ha z dodatkiem adiuwanta
(srodek wspomagajacy) Trend 90 EC lub Olstick 90 EC w dawkach:
Safari 50 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w steAeniu 0,05% (tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100
litrów wody).
lub
Safari 50 WG 30 g/ha + Olstick 90 EC 1,5 l/ha.
Safari 50 WG moAna stosowac: niezaleAnie od fazy rozwojowej buraków do momentu zwarcia
miedzyrzedzi - na chwasty w fazie liscieni do poczatku fazy dwóch lisci własciwych.
Zabiegi srodkiem Safari 50 WG moAna wykonywac co 5-10 dni na ponownie wschodzace chwasty.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów Safari 50 WG stosuje sie
w programach ze srodkiem Safen Compact 160 EC lub Betanal Progress 274 OF w nastepujacych
dawkach:

Safari 50 WG 30 g/ha + Safen Compact 160 EC 1-1,5 l/ha + Trend 90 EC w steAeniu 0,05% (tzn.
50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 l wody).
lub
Safari 50 WG 30 g/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.

Zabiegi srodkiem Safari 50 WG w mieszaninie ze srodkami Safen Compact 160 EC lub Betanal
Progress 274 OF moAna wykonywac co 5-10 dni na ponownie wschodzace chwasty.
Wyższa z zalecanych dawke srodka Safen Compact 160 EC stosowac w przypadku silnego
zachwaszczenia plantacji.
Wyżej wymienione zabiegi moAna poprzedzic zabiegiem przedwschodowym z zastosowaniem
srodka Venzar 80 WP w dawce 0,5 kg/ha.
Zalecana ilosc wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: sredniokropliste.
Do jednego zabiegu srodek Safari 50 WG stosuje sie w dawce 30 g/ha z dodatkiem adiuwanta
(srodek wspomagajacy) Trend 90 EC lub Olstick 90 EC w dawkach:
Safari 50 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w steAeniu 0,05% (tzn. 50 ml preparatu Trend 90 EC na 100
litrów wody).
lub
Safari 50 WG 30 g/ha + Olstick 90 EC 1,5 l/ha.
Safari 50 WG moAna stosowac: niezaleAnie od fazy rozwojowej buraków do momentu zwarcia
miedzyrzedzi - na chwasty w fazie liscieni do poczatku fazy dwóch lisci własciwych.
Zabiegi srodkiem Safari 50 WG moAna wykonywac co 5-10 dni na ponownie wschodzace chwasty.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów Safari 50 WG stosuje sie
w programach ze srodkiem Safen Compact 160 EC lub Betanal Progress 274 OF w nastepujacych
dawkach:
Safari 50 WG 30 g/ha + Safen Compact 160 EC 1-1,5 l/ha + Trend 90 EC w steAeniu 0,05% (tzn.
50 ml preparatu Trend 90 EC na 100 l wody).
lub
Safari 50 WG 30 g/ha + Betanal Progress 274 OF 1 l/ha.
Zabiegi srodkiem Safari 50 WG w mieszaninie ze srodkami Safen Compact 160 EC lub Betanal
Progress 274 OF moAna wykonywac co 5-10 dni na ponownie wschodzace chwasty.
Wyższa z zalecanych dawke srodka Safen Compact 160 EC stosowac w przypadku silnego
zachwaszczenia plantacji.
Wyżej wymienione zabiegi moAna poprzedzic zabiegiem przedwschodowym z zastosowaniem
srodka Venzar 80 WP w dawce 0,5 kg/ha.
Zalecana ilosc wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: sredniokropliste.

Polecane


Brak produktów.

Do pobrania


Safari 50 WG a'60g (etykieta)

Safari 50 WG a'60g (karta char.)

Safari 50 WG a'60g (ulotka)

Opinie


DODAJ NOWĄ OPINIĘ

Oceń produkt
rewelacyjny
Twój nick
Tytuł opinii
Recenzja *
* - minimum 50 znaków

 Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry

Agrolok

Drogi użytkowniku


Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. to data wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, telefonicznego, pisemnego) z AGROLOK Sp. z o.o., jednak zależy nam, aby Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO. Informujemy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 878-14-99-026, REGON 870585596. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, właściciel serwisu www.agrolok.pl.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

- zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a RODO),

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

- realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),

- realizacja prawnie uzasadnionych interesów AGROLOK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO).

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, bądź wyrazili Państwo na to zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych, marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki AGROLOK, którym jest:

- ustaleniu, dochodzeniu oraz egzekucji roszczeń,

- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

- obsługi reklamacji,

- ochronie przed próbami oszustwa,

- tworzeniu analiz, zastawień, na nasze wewnętrzne potrzeby,

- przygotowanie propozycji i rozwiązań dostępnych w AGROLOK Sp. z o.o.,

- blokowania sprzedaży ze względu na zaległości finansowe,

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- obsługa Twoich próśb/zapytań przekazywanych do pracowników Spółki oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy/rejestracji konta pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwę, nazwisko i imiona,

- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy oraz adres e-mail,

- numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP,

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym AGROLOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednia podstawę prawną:
- organom publicznym (np. prokuraturze, policji); - partnerom działającym na nasze zlecenie (innym podmiotom, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać), - innym administratorom (np. kurierom, przewoźnikom dostarczającym bezpośrednio Państwu zamówiony towar, administratorom usług płatniczych, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, podmiotom w celach rozliczeniowych, innym przedsiębiorstwom współpracującym z Administratorem w ramach umowy współpracy). Ponadto informujemy, że Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa)?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), jednak nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Kontynuuj