Lista podmiotów związanych ze “zbożem technicznym” a Agrolok Chcieliśmy nawiązać do artykułu, który 13 października opublikowała Wirtualna Polska ("Zboże techniczne" z Ukrainy. Ujawniamy listę, którą skrywano miesiącami). 

Pośród przedsiębiorstw wymienionych w artykule znajduje się “AGROLOG Sp. z o.o.” i choć wiemy, że często nasza nazwa jest w ten sposób błędnie zapisywana i wymawiana, to jednak w żaden sposób nie jesteśmy ze wspomnianą spółką związani.  

Spółka Agrolog, która pojawia się na ww. liście powstała w 2022 roku i używa znaku słownego brzmiącego (fonetycznie) podobnie do nazwy naszej firmy. 

Od początku wzmożonej debaty nt. importu płodów rolnych z Ukrainy jasno komunikowaliśmy z jakich przyczyn, ile i jakich surowców zakupował Agrolok. Dla przypomnienia odwołujemy do wcześniejszych publikacji:

Import płodów rolnych z perspektywy Agroloku

Import z Ukrainy w I kwartale – Agrolok