Mikroorganizmy – inwestycja w glebę

Wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu wyznacza nowe standardy w produkcji rolniczej. Strategia ta zakłada wyraźne zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin i powszechnie stosowanych nawozów już do 2030 r. W konsekwencji jeszcze bardziej wzrośnie znaczenie gleby – głównego warsztatu pracy rolnika.
 

Czytaj także: Skuteczne nawożenie lekkich gleb pod rośliny ozime
 

Znaczenie mikroorganizmów dla gleby

Gleba zasobna w składniki pokarmowe i organiczne stanowi właściwe środowisko do życia oraz rozwoju mikroorganizmów mających ogromny wpływ na zachodzące w niej procesy. Wśród nich kluczowe funkcje pełnią bakterie i grzyby wspomagające przemianę materii organicznej w składniki dostępne dla roślin – które stwarzają też nieprzyjazne środowisko dla rozwoju patogenów.

Na szczególną uwagę zasługują bakterie kwasu mlekowego oraz drożdże rozkładające resztki pożniwne. Oprócz zwiększenia żyzności gleby, znacząco wpływają one na wzrost i rozwój roślin, wzmacniając także naturalną odporność plantacji. Ich największe zagęszczenie występuje w warstwie uprawnej stanowiska – w sąsiedztwie korzeni.
 

Mikroorganizmy a procesy zachodzące w glebie

Podstawową rolą mikroorganizmów glebowych jest szybki rozkład resztek pożniwnych, które stanowią duży rezerwuar składników pokarmowych. Uwolnienie azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i siarki wyraźnie wpływa na poprawę efektywności nawożenia mineralnego. Aby wykorzystać potencjał resztek pożniwnych, konieczne jest ich odpowiednie rozłożenie przez mikroorganizmy. Decydujące w tym przypadku jest dostarczenie właściwych preparatów aktywujących organizmy bytujące w glebie, co pozwoli znacznie skuteczniej przetworzyć materię organiczną i przyśpieszyć rozkład próchnicy. Prawidłowo dobrane preparaty wprowadzające do gleby mikroorganizmy, mogą znacząco podnieść poziom próchnicy na stanowisku, a przez to zwiększyć potencjał plonotwórczy. Badania wskazują, że ich systematyczne stosowanie w ciągu pięciu lat podnosi poziom próchnicy nawet o 0,5%! Dzięki temu gleba jest w stanie zatrzymać więcej wody, co w efekcie zmniejsza wrażliwość roślin na suszę. Dodatkową zaletą tych rozwiązań jest ich funkcja fitosanitarna. Poprzez szybki rozkład resztek pożniwnych pozbawia się pożywienia większości patogenów na zasadzie konkurencji pokarmowej, zmniejszając w ten sposób presję chorób w uprawie następczej.
 

(ms)
 

Materiał ukazał się w “Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 2 / 2021 (13)