Skuteczne nawożenie lekkich gleb pod rośliny ozime

W Polsce dominują lekkie gleby, które charakteryzują się niskim pH i niewielką ilością składników pokarmowych. Co więcej, na takich stanowiskach pierwiastki łatwo ulegają wypłukiwaniu, dlatego aby skutecznie zaopatrzyć w nie plantacje roślin ozimych, należy dobrać właściwy nawóz – dostosowany do uwarunkowań lekkich gleb. Bezpośrednio przełoży się to na jakość i ilość uzyskanych polonów.
 

Lekkie gleby w warunkach polskiego rolnictwa stanowią blisko 50% wszystkich stanowisk uprawnych w skali kraju. Są to grunty orne, które ze względu na swoją strukturę, czyli uziarnienie cząsteczek wchodzących w ich skład, stają się niestabilne pod względem utrzymania nawożenia, które stosuje się pod zasiewy – ocenia Artur Komorowski, doradca agrotechniczny firmy Elvita.

W związku z tym do tego rodzaju stanowisk należy uwzględnić odpowiednie podejście przy aplikacji nawozów przedsiewnych – dodaje specjalista.

Rośliny wysiewane jesienią, takie jak zboża, generują stosunkowo niedużo zielonej masy w porównaniu do wiosennego przyrostu. Niemniej jednak muszą rozbudować mocny system korzeniowy, aby odpowiednio przezimować.
 

Jaki nawóz na lekkie gleby – najważniejsze składniki?
 

Potas – filar nawożenia roślin ozimych

Co zatem powinien zapewniać plantacji nawóz przedsiewny? Skuteczne rozwiązanie przede wszystkim musi cechować się niską podatnością na wypłukiwanie i zachowywać jednostajny poziom uwalniania składników pokarmowych. To gwarantuje znikome straty jonów, które są podatne na wymywanie, takich jak m.in. potas (K). Pierwiastek ten jest jednym z najistotniejszych elementów wpływających na zimotrwałość plantacji, ponieważ odpowiada za gospodarkę wodną roślin. To także istotny czynnik odpowiedzialnym za kumulację cukrów w strukturze tkanek.
 

Czytaj także: Jak wybrać najlepszą odmianę rzepaku – zalecenia rolników i ekspertów
 

Rola wapnia i magnezu w przedsiewnym nawożeniu lekkich gleb

Jedną z największych bolączek lekkich gleb jest stała walka z niskim poziomem pH. Nawet przy niewielkim spadku odczynu, poniżej krytycznych poziomów dla zbóż czy roślin dwuliściennych, zahamowany zostaje prawidłowy rozwoju plantacji i nie osiągają one odpowiedniej odporności na czynniki zewnętrze związane z chorobami czy ujemnymi temperaturami – wskazuje ekspert Elvity.
 

Alternatywą dla takiego stanu rzeczy jest wprowadzenie wapnia w każdej postaci. Dodatkowym bonusem będzie aplikacja nawozu PK z dodatkiem właśnie tego pierwiastka. Przykładem takiego rozwiązania jest nawóz o składzie (PK) 10-30 (CaMgSO3) 9,6 – 6 – 12,6. Tego typu rozwiązanie, uzupełnione dodatkowo siarką i magnezem, odpowiednio wzbogaca glebę o makroelementy, których dostępność na lekkich stanowiskach jest bardzo niska. Magnez zapobiega chlorozom, będąc strukturalnym budulcem chlorofilu. Natomiast siarka pomaga efektywniej regulować gospodarkę azotową, wspomagając przemiany białkowe.
 

Fosfor w przedsiewnym nawożeniu roślin ozimych na lekkich glebach

Nawóz na lekkie gleby powinien charakteryzować się także dobrą rozpuszczalnością fosforu w wodzie, przy udziale jonów wapnia (Ca), magnezu (Mg), które zapobiegają wchodzeniu w reakcję jonów fosforanowych H2PO4 z glinem (Al). Tym samym uniemożliwiają jego blokowanie, zapewniając większą dostępność fosforu dla roślin. Nawóz typu (PK) 10-30 (CaMgSO3) 9,6 – 6 – 12,6 – ze względu na obecność w jednej granuli jonów neutralizujących glin, staje się gwarancją odpowiedniego wykorzystania składników przez rośliny ozime.
 

Sprawdź: Jak wybrać najlepszą odmianę rzepaku – zalecenia rolników i ekspertów
 

Skuteczne nawożenie lekkich gleb pod rośliny ozime – zalecenia eksperta

Doskonałą alternatywę w nawożeniu lekkich gleb stanowi nawóz, w którym składniki pokarmowe uwalniane są powoli. Najlepiej z dodatkową otoczką wapienną i dostępnością aż 5 makroelementów. Właśnie takie rozwiązanie gwarantuje prawidłowy rozwój ozimin, a także ogranicza ryzyko strat składników wskutek wypłukiwania. Nadaje się w ten sposób do aplikacji w różnych systemach uprawy i technologiach nawożenia – zaleca Artur Komorowski.