Ruszył ZUBR II W związku z dużym zainteresowaniem wyróżniającymi się sposobem obróbki, unikatowymi komponentami białkowymi polskiego pochodzenia, Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR) w Osieku uruchomił nową linię produkcyjną. Wzrosła nie tylko ilość dostępnych produktów, ale również zapotrzebowanie na surowce. Do portfolio produktów dołączyła także Prosoja Bona, stworzona z myślą o drobiu. 

W 2018 roku w Osieku (pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie) uruchomiono Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR) – fabrykę wyróżniającą się unikalnym na polskim rynku procesem obróbki nasion roślin oleistych i białkowych. Budowa ZUBR-a miała stanowić odpowiedź na rosnący popyt na komponenty paszowe, spełniające wymagania nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Jednym z celów było wyjście naprzeciw polityce „bezpieczeństwa białkowego” UE, która zakłada rozwój produkcji i przetwórstwa europejskich roślin białkowych. To także odpowiedź na zapotrzebowanie na produkty „bez GMO” w żywieniu zwierząt  i reakcja na rozwijający się kilka lat wcześniej, bardzo dotkliwy proceder kradzieży VAT-u w obrocie śrutą sojową (dziś w dużej mierze zażegnany zmianami prawa i skuteczniejszym działaniem organów ścigania). Celem wyartykułowanym już na poziomie nazwy Zakładu, była jednak przede wszystkim dbałość o białko i jego zalety, jako głównego produktu pozyskiwanego z nasion soi i rzepaku.

O kradzieży VAT pisaliśmy m.in. tutaj: "Złodzieje VAT wyłudzili 20 mln zł"
 

ZUBR – gwarancja jakości

Wszystkie te założenia udało się przenieść na rzeczywistość. W ramach tego powstały: polskie produkty z polskich surowców powstające w krajowej fabryce (Amirap firmuje się znakiem PRODUKT POLSKI, natomiast Prosoja – JESTEM STĄD), sprzedawane w Polsce i kilku krajach Europy Zachodniej . Powtarzalny produkt bez grudek i przypaleń, zawsze z tej samej linii produkcyjnej (a wszystko to możliwe jest dzięki nowoczesnemu, stałemu i ściśle monitorowanemu procesowi produkcji), komponenty o licznych walorach smakowych (m.in. wysoka smakowitość, wysoka strawność, produkty naturalne, bez udziału substancji chemicznych), a przy tym cechujące się stabilizacją jakości produktu w okresie przechowywania i wygodą przy komponowaniu dawki.
 

Ruszył ZUBR II

Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego bardzo szybko wyrobił sobie markę, zdobył zaufanie i podbił serca hodowców, którzy chętnie podają wytwarzane w nim komponenty paszowe swoim stadom. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rodzime produkty, a także oczekiwaniami ze strony rynku żywieniowego, konieczne stało się powiększenie fabryki o kolejne obiekty. Decyzję tę podjęto zaledwie dwa lata po uruchomieniu zakładu w pierwotnym kształcie. Prace nad rozbudową zostały już zakończone. Nowe linie produkcyjne w ZUBR II ruszą w czerwcu bieżącego roku. 

– Już w trakcie budowy pierwszego Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego przygotowaliśmy fundamenty pod rozbudowę – przyznaje główny technolog procesu produkcyjnego ZUBR – Mariusz Grzędzicki. – Mieliśmy nadzieję, że nasze nowe komponenty sojowe i rzepakowe po kilku latach będą na tyle konkurencyjne w porównaniu do istniejących na rynku komponentów białkowych, że będziemy rozbudowywać obecny zakład. Nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to w tak krótkim czasie. W ZUBR II powstały linie produkcyjne, na których produkowane będą innowacyjne komponenty sojowe i rzepakowe. Poza tym, w zakładzie, oprócz oleju paszowego oraz oleju na potrzeby biopaliw, w procesie tłoczenia pozyskiwany będzie olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia na zimno do celów spożywczych. 

Jak dodaje Mariusz Grzędzicki, technologie zastosowane w pierwotnej i dobudowanej części zakładu są do siebie podobne, jednak nie takie same. 
– W nowym zakładzie produkować będziemy dwa innowacyjne produkty: sojowy i rzepakowy. Komponent sojowy dedykowany głównie dla drobiu i trzody będzie o mniejszej zawartości tłuszczu (Prosoja Bona zaolejenie ok. 12%) i bardzo wysokiej przyswajalności. Do tych produktów i możliwości ich produkcji przekonaliśmy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – zauważa główny technolog.

Warto bowiem dodać, że rozbudowa Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego to nie tylko  produkcja większej ilości dotychczasowych, dobrze znanych hodowcom bydła, trzody i drobiu komponentów z linii Prosoja (pierwotnie znana jako Protina) Prosoja Standard, Prosoja Roga, Prosoja Fat oraz linii Amirap: Amirap Standard, Amirap Efekt. Do portfolio produktów Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego Roślinnego dołącza bowiem Prosoja Bona – unikatowy komponent paszowy stworzony głównie z myślą o drobiu. 

Dzięki rozbudowie Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego, łączna dobowa produkcja z 720 t wzrośnie do 1920 t. Wraz ze wzrostem produkcji, rośnie zapotrzebowanie na krajowy surowiec. W obliczu obecnych zmian rynkowych, krajowa produkcja jest niezwykle ważna i cenna.
 

Materiał ukazał się w „Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 2/2022 (16)