Bogactwo azotu w naturze Według raportu FAO z 2020 roku, globalna produkcja nawozów azotowych wynosi około 115,4 milionów ton rocznie. To niezaprzeczalnie znacząca ilość, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość tej produkcji wykorzystywana jest w krajach wysoko rozwiniętych. Co ciekawe, prawie 175 milionów ton azotu dostarczanych jest roślinom z innych źródeł, takich jak „fabryki” na polach, czyli mikroorganizmy, które mają zdolność przekształcania azotu atmosferycznego i glebowego w formy użytkowe.


Azot – pierwiastek niezbędny 


Azot jest składnikiem niezbędnym do syntezy aminokwasów, będących podstawowymi jednostkami strukturalnymi białek. Białka stanowią istotną część komórek roślinnych, uczestnicząc w budowie błon komórkowych, struktur cytoszkieletu i enzymów. Ponadto, azot jest kluczowym składnikiem kwasów nukleinowych (DNA i RNA), które odpowiadają za przekazywanie informacji genetycznej i regulację procesów metabolicznych.
 

Azot dostępny w naturze


Mikroorganizmy wolno żyjące odgrywają istotną rolę w wiązaniu azotu, odpowiadając za nawet 30% całkowitego udziału mikroorganizmów zdolnych do produkcji nitrogenazy. Enzym ten jest kluczowy dla przekształcenia azotu atmosferycznego w formy dostępne dla roślin, co z kolei wpływa na ich wzrost i rozwój.
 

Pozyskiwanie naturalnego azotu w praktyce


Elbio FeN, jako produkt mikrobiologiczny, wydajnie korzysta z naturalnych źródeł azotu – atmosfery i zasobów glebowych, które wcześniej były poza zasięgiem roślin. Posiada w swoim składzie bakterie azotowe z rodzaju Pseudomonas, szczep FEN.

Bakterie azotowe Pseudomonas, szczep FEN, pochodzą z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, więc doskonale radzą sobie w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. Dzięki zdolności tolerowania szerokiego zakresu pH gleby (pH 5-9), produkt Elbio FeN jest szczególnie efektywny na glebach o niskim pH, gdzie inne bakterie azotowe mogą mieć trudności. Ponadto, nieprzerwanie prowadzi proces wiązania azotu, również w okresach chłodów, zachowując aktywność nawet przy temperaturze 4°C.

Dzięki preparatowi Elbio FeN możliwe jest poprawienie zarówno ilościowych, jak i jakościowych parametrów plonu, poprzez dostarczanie azotu przez cały okres wegetacji roślin. Ponadto, produkt umożliwia zredukowanie kosztów związanych z mineralnym nawożeniem azotowym, umożliwiając obniżenie ilości stosowanego nawozu azotowego aż o 30% w porównaniu z planem standardowym.

Aplikacja preparatu jest możliwa w przypadku wszystkich roślin rolniczych. Preparat, o płynnej konsystencji, zawiera aktywne biologicznie bakterie, utrzymujące swoją aktywność przez cały okres wegetacji po zastosowaniu.
 

Pomoc w walce z suszą i innymi warunkami stresowymi


Bakterie Pseudomonas, szczep FEN, obecne w preparacie Elbio FeN, w niekorzystnych warunkach otaczają się ochronnym śluzem, który skutecznie chroni je i umożliwia przetrwanie. Po ustaniu warunków stresowych, bakterie natychmiast wznowią swoją działalność, kontynuując proces wiązania azotu. To unikatowe dostosowanie sprawia, że Elbio FeN stanowi efektywny środek wspierający rośliny nawet w trudnych warunkach środowiskowych.