Jak dobrać odpowiednią mieszankę traw? Dobierając mieszankę traw wieloletnich, musimy zwrócić uwagę na wiele ważnych czynników. Przede wszystkim należy pamiętać, że użytek zakładamy raz na kilka lat, dlatego – aby poniesiony nakład jak najlepiej się zwrócił, trzeba dokonać odpowiedniego wyboru. Mieszanki traw znacząco się od siebie różnią, co nie ułatwia wyboru. O czym jeszcze należy pamiętać oraz jakie mieszanki stosować?
 

Sposób użytkowania

Użytki zielone możemy uprawiać w systemie kośnym, pastwiskowym oraz mieszanym: kośno-pastwiskowym. Skupimy się jednak głównie na systemie kośnym lub kośno-pastwiskowym. Należy przyznać, że ilość pastwisk w kraju zdecydowanie spada. Związane jest to z wieloma czynnikami, a najważniejszym jest zmiana sposobu utrzymania bydła i przejście na chów alkierzowy. Jest on łatwiejszy, a dodatkowo pozwala na utrzymanie wysokiej wydajności stada. W systemie pastwiskowym nie da się ustawić odpowiedniej dawki pokarmowej, ponieważ nigdy nie wiadomo, ile zwierzę pobrało zielonki oraz jakie miała ona parametry. 
 

Wysokie plonowanie oraz bardzo wysoka jakość?

Czy jest możliwe uzyskanie bardzo wysokiego plonu oraz wysokiej jakości paszy? Tak. Nie zawsze najwyższe gatunki traw zapewniają wysokie plonowanie, tak samo jak nie powinniśmy obawiać się  słabszej jakości przy niższych gatunkach. Bardzo wysokie gatunki traw, poza niższą zawartością białka czy cukrów, mają najczęściej włókno trudno rozkładające się, co powoduje spadek strawności paszy. Trawy o bardzo wysokiej jakości nie należą najczęściej do najwyższych gatunków, jednak ich skład oraz duża ilości liści decyduje, że włókno jest łatwostrawne. Przykładem połączenia bardzo wysokiego plonu oraz jakości jest Intensa MaxiMilk. W jej składzie znajdziemy 10 gatunków traw, z czego 9 to trawy o najwyższej wartości użytkowej (wg skali LWU 9-10). Potwierdzeniem tego stanu są doświadczenia z poletek doświadczalnych w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie wśród wielu mieszanek traw to właśnie Intensa MaxiMilk była czołową mieszanką w wydajności.
 

Pewny plon na słabszych stanowiskach

Trawy mają różną odporność na okresowe niedobory wody. Wiele gatunków ma płytki system korzeniowy, co dyskwalifikuje je na stanowiskach słabszych, z okresowymi niedoborami wody. Mieszanką traw o dobrej tolerancji na okresowe niedobory wody jest Intensa. W jej składzie znajdziemy gatunki traw o głębokim systemie korzeniowym. W dodatku jest to mieszanka charakteryzująca się szybkim przyrostem, co pozwala odpowiednio wykorzystać potencjał w sytuacji, gdy ilość wody jest odpowiednia.
 

Co na stanowiskach o nadmiernej ilości wody

Trawy mają różną tolerancję na okresowo występujące zalewy. Dotyczy to głównie stanowisk w pobliżu rzek, organicznych, torfowych. Mieszanką traw o bardzo wysokiej odporności na okresowy nadmiar wody jest Intensa Hydropower. W jej składzie znajdują się gatunki traw mogące wytrzymać okres zalewowy przez wiele tygodni. Wszystko to przy utrzymaniu wysokiego plonu, a przede wszystkim – wysokiej jakości. Intensa Hydropower dedykowana jest głównie w systemie kośnym. System pastwiskowy na gruntach torfowych jest związany z dużą degradacją stanowiska poprzez wydeptywanie traw przez racice zwierząt.

O doborze mieszanek traw na tereny zalewowe pisaliśmy już TUTAJ: >>
 

Duża ilość pokosów

Dotyczy to najczęściej traw typowo jednorocznych. Gwarantują one bardzo szybkie przyrosty, co wiąże się z dużą ilością pokosów. Taką mieszanką jest Trawiata. Jej bardzo wysokie plonowanie, z dużą ilością pokosów, jest możliwe dzięki dużej ilości odmian tetraploidalnych 4N, które charakteryzują się lepszą krzewistością oraz plonowaniem niż odmiany diploidalne 2N.
 

Wysiew mieszanek traw

Warto także zwrócić uwagę na sam proces siewu traw, który wykonywany jest na wiele sposobów. Najczęściej rolnicy wysiewają je łącznie ze zbożami jarymi, czasem ze zbożami ozimymi, spotykany jest również siew czysty. Ostatni wariant pozwala trawom odpowiednio się krzewić, jednak naraża je na zachwaszczenie oraz niski poziom plonowania w pierwszym roku uprawy. Siew ze zbożami ozimymi jest bardzo trudny dla traw których konkurencyjność jest znacząco słabsza. Siew ze zbożami jarymi również ma swoje wady. Gwarantuje ona wysoki pierwszy pokos, w kolejnym już zboża nie odrastają, a mieszanka traw nadal nie wchodzi na najwyższy poziom plonowania. Ciekawą alternatywą jest zalecany siew mieszanki wieloletniej wraz z trawą jednoroczną w ilości 20-30%, czyli np. 40 kg Intensy Maximilk oraz 10 kg Trawiaty. Zapewnia to dobry plon w każdym pokosie już w pierwszym roku użytkowania oraz bardzo wysoki w kolejnych latach.

Zobacz też artykuł "Jak zwiększyć produkcję pasz objętościowych w gospodarstwie" >>