Komponenty pełne możliwości – sukces w zasięgu stada

Stado może więcej – to nie jedno z chwytliwych haseł reklamowych, ale efekt postępu genetycznego, który nastąpił w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. O tym jak przekuć rozwój hodowlany w zysk rozmawiano podczas konferencji organizowanej przez firmę Agrolok pn. „Komponenty paszowe – możliwości obecnych czasów”, która 9 września odbyła się w Ciechanowcu.
 

Nie zaciela się, bo taka już jest...

Spotkanie zainaugurowała prelekcja prof. dr hab. Jana Twardonia z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotycząca wpływu żywienia na płodność bydła mlecznego. Naukowiec szczegółowo przedstawił m.in. główne problemy pojawiające się w hodowli wysokowydajnych krów, a także znaczenie dawki pokarmowej w procesie rozrodu. „Ta krowa nie zaciela się, bo taka już jest” – to często powtarzany mit, który już na początku konferencji został obalony przez naukowca. Wszak 90% zaburzeń płodności wynika z przyczyn środowiskowych, na które hodowca ma realny wpływ, a zaledwie 10% stanowią uwarunkowania genetyczne. Nic więc dziwnego, że wystąpienie Jana Twardonia wzbudziło zainteresowanie słuchaczy, którzy chętnie włączali się do dyskusji, przytaczając własne doświadczenia z hodowli.
 

Czy wiesz, że statystycznie trzecia, a często dopiero czwarta inseminacja okazuje się skuteczna?

W związku z tym zaburzenia płodności krów stanowią podstawowy problem w stadach bydła mlecznego. Najczęściej wynikają one z błędów żywieniowych.
 

Czytaj: Rozród krów mlecznych – jak uzupełnić niedobory energetyczne w dawce pokarmowej?
 

Jak wykorzystać potencjał stada?

Żywienie krów mlecznych o wysokim potencjale produkcyjnym z udziałem białka chronionego szczegółowo przedstawił prof. dr hab. inż. Piotr Micek z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Naukowiec podkreślił, że przełożenie możliwości stada na wynik ekonomiczny w gospodarstwie jest ściśle związane z prawidłowo zbilansowaną dawką pokarmową. Profesor Micek podczas swojego wystąpienia wskazał szczególną rolę białka chronionego w tym procesie, a prelekcja, po raz kolejny tego dnia zachęciła słuchaczy do podjęcia żywej dyskusji na temat żywienia.
 

Czy wiesz, że w żywieniu krów mlecznych wyróżnia się białka: żwaczowe i jelitowe – określane również jako chronione lub ,,by-pass”. Każde z nich stanowi niezbędny element efektywnej i przede wszystkim bezpiecznej produkcji mleka.
 

Czytaj także: Białko chronione – filar wysokiej wydajności mlecznej i zdrowotności krów
 

Po krótkiej przerwie organizację rynku śruty rzepakowej omówił Remigiusz Bagiński z firmy Viterra Sp. z o.o. Menadżer Działu Śrut Polska i Niemcy ocenił m.in. czynniki wpływające na cenę śruty rzepakowej, a także pokrótce omówił działalność spółki. Z kolei rolę przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego na rynku paszowym przedstawiła Olga Gzubicka – reprezentująca dział marketingu Agroloku.
 

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rolników, a także licznych rozmów w gospodarstwach, zbieramy informacje o tym, jakie są najczęstsze oczekiwania hodowców, jeśli chodzi o samo stado oraz organizację produkcji zwierzęcej – stwierdziła prelegentka.
 

Wsłuchiwanie się w głos rolników, wraz z bieżącym monitorowaniem i analizowaniem sytuacji na rynku, pozwala firmie z Golubia-Dobrzynia odpowiadać na najważniejsze potrzeby i wyzwania sektora rolnego.

W związku z tym oprócz kompleksowych rozwiązań stosowanych w żywieniu Agrolok stawia na merytoryczne wsparcie hodowców i najwyższą jakość usług.
 

Obok doradztwa o w zakresie zarządzania stadem oferujemy analizę parametrów żywieniowych surowców. W tym celu zostanie rozbudowane laboratorium FermLabs, co pozwoli jeszcze szerzej badać próbki na potrzeby dawek żywieniowych oraz na zlecenie hodowców. Natomiast sprawny transport i logistyka sprawiają, że oferowane produkty mogą być dostarczone w każde miejsce w Polsce – dodaje.
 

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji konferencji pn. „Komponenty paszowe dla bydła – możliwości obecnych czasów”.
  • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja
 • Konferencja