Nawożenie: potas uwalnia potencjał kukurydzy

Intensywny rozwój i wzrost kukurydzy w okresie wysokich temperatur nie byłby możliwy bez tego składnika. Potas, bo o nim mowa, odpowiada za gospodarkę wodną roślin, chroniąc plantację przed jej utratą. Deficyt tego pierwiastka, obok niedoboru azotu i zakwaszenia gleby, stanowi najważniejszy czynnik ograniczający plonowanie, dlatego w strategii nawożenia nie sposób go pominąć.
 

Nawożenie kukurydzy potasem

Kukurydza to roślina, która wykazuje bardzo wysoki potencjał plonowania. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej uprawy, należy postawić na zbilansowane nawożenie makro- i mikroelementami, przy zachowaniu odpowiedniego odczynu pH. Tym bardziej że ubożenie najważniejszych składników w glebie postępuje z roku na rok. Na wyprodukowanie 1 tony ziarna z odpowiednią ilością słomy kukurydza pobiera ponad 30 kg azotu. W przypadku potasu jest to niemal 40 kg. Pierwiastek ten szybko przemieszcza się w roślinie, akumulując się głównie w liściach, dlatego do wytworzenia dużej ilości biomasy kukurydza potrzebuje dużo potasu. Pełni on rolę regulatora gospodarki wodnej. Plantacje właściwie zaopatrzone w potas wyróżniają się mniejszym wskaźnikiem transpiracji (parowania wody), co oznacza, że na wytworzenie określonej ilości biomasy zużywają mniej wody, zachowując jednocześnie dobry turgor liści.
 

Czytaj także: Kompleksowe nawożenie kukurydzy – potas i pozostałe składniki
 

Od czego zależy skuteczność nawożenia potasem?

Wpływ na skuteczność nawożenia tym składnikiem ma wiele czynników. Do najistotniejszych należą: dobór odpowiedniego nawozu oraz termin jego aplikacji. Wynika to z mobilności potasu, który na glebach z mniejszym kompleksem sorpcyjnym i niewielką ilością minerałów ilastych, może zostać wymyty do głębszych warstw. Ciekawą alternatywę stanowią nawozy potasowe na bazie minerału polihalit. Oprócz potasu zawierają w swoim składzie również siarkę, magnez i, co bardzo ważne, wapń. Tego typu rozwiązania wyróżniają się znakomitą rozpuszczalnością, szybko przenikają do roztworu glebowego, dzięki temu są w pełni dostępne dla roślin. W jednym nawozie wprowadza się aż 4 pierwiastki, zapewniając kompleksowe odżywienie plantacji. Dodatkowo potas, wapń i magnez stabilizują pH gleby, co wpływa na lepszą przyswajalność składników. Stymulują one plonotwórcze działanie azotu, zwiększając jego efektywność w uprawie. Z kolei dodatkowa obecność wapnia wspomaga pobieranie potasu, które jest szczególnie istotne na glebach o odczynie kwaśnym.
 

Czytaj także: Skuteczne nawożenie potasem – kiedy i jak dostarczyć roślinom potas
 

(mf)

Materiał ukazał się w “Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 1 / 2021 (12)