Odchwaszczanie kukurydzy
Początkowy rozwój kukurydzy w naszej strefie klimatycznej jest powolny, a na dodatek uprawa w szerokich rzędach sprzyja zachwaszczeniu. Obecność innych roślin, znacząco obniża plonowanie kukurydzy, zatem jej odchwaszczenie w możliwie wczesnych terminach jest w pełni uzasadnione.

Na bazie wieloletnich doświadczeń, odchwaszczanie kukurydzy zalecane jest w stosunkowo wczesnych terminach, najlepiej do fazy 4. liścia kukurydzy (BBCH 14). Odchwaszczanie w fazie 6-8 liścia kukurydzy (BBCH 16-18) powinno mieć charakter co najwyżej korekcyjny, a nie podstawowy. W doświadczeniach prowadzonych na poletkach firmy Agrolok w 2019 roku kukurydza odchwaszczana doglebowo oraz krótkopowschodowo (BBCH 00-12) była kilkadziesiąt centymetrów wyższa niż ta odchwaszczana w fazie 6. liścia (BBCH 16). 
 
Porównanie technologii odchwaszczania kukurydzy
Z kolei w 2020 roku kukurydza odchwaszczana w fazie 2. i 4. liścia plonowała najlepiej, a zabieg wykonany w fazie 6. liścia (BBCH 16) skutkował niższym o 14% plonem ziarna.
Dowodzi to, że zabieg chwastobójczy w fazie 4. liścia właściwego można określić mianem „switch point”, czyli punktu granicznego, po którym w przypadku braku wykonania skutecznego zabiegu herbicydowego, następuje spadek plonowania kukurydzy, mimo że wiele herbicydów oferuje bardzo dobre efekty zwalczania chwastów również w fazie 6. liścia kukurydzy.

Zabiegi herbicydowe do 4. liścia kukurydzy, aby zachowały pełną skuteczność, poza działaniem nalistnym, muszą także wykazywać działanie doglebowe, by eliminować również możliwość występowania zachwaszczenia wtórnego. Z tego względu w ofercie Agroloku polecane są dwa rozwiązania kompleksowo zwalczające chwasty jedno- i dwuliścienne: QQpak Elimax oraz QQpak Larys.

QQpak Elimax w ofercie Agroloku dostępny jest już od kilku lat. Zawiera w swoim składzie 3 substancje aktywne o różnych mechanizmach działania. Jego siła oraz konsekwencja w zwalczaniu chwastów opiera się na pozbawianiu ich barier ochronnych, co prowadzi do zahamowania wzrostu, zablokowania syntezy ochronnych barwników oraz powolnego zasychania. Oczywiście efektem jest  śmierć chwastów.

QQpak Larys jest rozwiązaniem włączonym do oferty Agroloku w ubiegłym roku. On również oparty jest na 3 substancjach aktywnych o różnych mechanizmach działania, dodatkowo wzmocnionych adiuwantem.

Powoduje zahamowanie wzrostu chwastów, zablokowanie syntezy ochronnych barwników, a także zablokowanie procesu fotosyntezy, co prowadzi do szybkiego zniszczenia niepożądanej roślinności. Pozwoliło to uzyskać bardzo dobre efekty zwalczania chwastów również uwzględniając trudne warunki atmosferyczne, czy intensywnie rosnące chwasty.

QQpak Larys świetne działanie też na silniejsze chwasty, dlatego może on być stosowany nawet do 6. liścia, choć jak wcześniej wspominaliśmy, zabiegi we wcześniejszych fazach zapewniają wyższe plony. Siła i szybkość tego rozwiązana była sprawdzana na poletkach doświadczalnych w roku ubiegłym, w warunkach intensywnego zachwaszczenia, w których poradził sobie znakomicie.
 

(Efekty zastosowania QQpaku Larys w ciągu 12 dni od zastosowania - 21.06.2023)
 
Warto również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo odchwaszczania. Wcześniejsza faza rozwojowa, to również mniejsza powierzchnia pokrycia liścia przez herbicyd. Wszystko to sprawia, że faza odchwaszczania ma również istotny wpływ na plonowanie kukurydzy.

Kukurydza odczuwa obecność chwastów na podstawie odbitych fal świetlnych, która od chwastów jest inna niż z powierzchni gleby. Można więc w uproszczeniu powiedzieć, że kukurydza „widzi” otaczające je chwasty, a ich obecność w kluczowy sposób wpływa na rozwój i wzrost kukurydzy. Stąd wynika konieczność jak najwcześniejszej likwidacji niepożądanej roślinności.