Odchwaszczanie zbóż ozimych jesienią

Walkę z chwastami w zbożach ozimych warto rozpocząć już jesienią. Wiosną jest ona trudniejsza, często wymaga stosowania wyższych dawek herbicydów, a co za tym idzie – kosztuje więcej.

Rolnicy często rezygnują z zabiegów jesiennych, obawiając się wymarznięcia zbóż oraz ograniczeń w siewie roślin następczych. Należy jednak pamiętać, że wymarzanie zbóż nie jest zjawiskiem częstym, poza tym na rynku dostępnych jest wiele środków, po których można siać cały szereg gatunków. Wiosną natomiast wybór środków ogranicza się do opartych na jednym bądź dwóch mechanizmach działania, co sprzyja powstawaniu form odpornych chwastów. Poza tym, co udowodniono w wielu badaniach, zboża odchwaszczane jesienią nie muszą konkurować z chwastami, co skutkuje wyższym plonem o lepszych parametrach.

Do najgroźniejszych chwastów zbóż ozimych zaliczamy: miotłę zbożową, fiołka polnego, przytulię czepną, chabra bławatka, a na stanowiskach po rzepaku – samosiewy rzepaku. Coraz częściej pojawiają się również inne niepożądane rośliny jednoliścienne, jak wyczyniec polny, z którym również należy walczyć po wakacjach. Chwasty te wschodzą jesienią i od początku wiosny skutecznie konkurują ze zbożami o wodę i składniki pokarmowe. Wczesną wiosną zboża nawożone są ponadto wysoką dawką azotu – tym bardziej nie warto, aby część pobrały chwasty. Wiosna to też okres występowania przymrozków, co może prowadzić do skumulowania zabiegów uprawowych i braku czasu na terminowe zabiegi.


Jesienią żyto i jęczmień

Żyto i jęczmień powinny być odchwaszczane jesienią, ponieważ wiosną rozwijają się bardzo szybko, co znacznie ogranicza optymalny czas zabiegu i zmusza do użycia herbicydu zalecanego w późniejszej fazie rozwojowej (zazwyczaj znacznie droższego). Pszenżyto i pszenica, jako rosnące wolniej, często odchwaszczane są wiosną, jednak w ich wypadku najlepsze efekty daje odchwaszczanie dwuetapowe. Jesienią zalecane jest zwalczanie miotły zbożowej i części chwastów dwuliściennych, wiosną natomiast powinno się przeprowadzić zabieg korekcyjny tańszym środkiem, likwidujący resztę chwastów dwuliściennych. Ta metoda wymaga dwukrotnego zabiegu, jednak jest stosunkowo tania i pozwala na wyeliminowanie jesienią najuciążliwszej rośliny niepożądanej – miotły zbożowej.

Zdecydowanie najpopularniejszym i najtańszym herbicydem używanym w rolnictwie jest Glean 75 WG. Przez jego wieloletnie stosowanie można już, niestety, spotkać rasy miotły odporne na ten herbicyd. Poza tym długo zalega on w glebie, co ogranicza następstwo roślin. Zaletą tego preparatu jest bardzo wysoka skuteczność w zwalczaniu samosiewów rzepaku, nawet przy użyciu dawek rzędu kilku gramów. Rolnicy stosują mieszaniny innych ŚOR z Gleanem w celu eliminacji samosiewów rzepaku.

Pozostałe herbicydy, o innych mechanizmach działania, krócej zalegają w glebie i nie ograniczają następstwa roślin. Jednym z nich jest Lexus 50 WG, zwalczający m.in. miotłę zbożową, wyczyńca polnego, chabra bławatka czy samosiewy rzepaku.

Do eliminacji chwastów dwuliściennych jesienią używane są najczęściej herbicydy oparte przeważnie na diflufenikanie, zawartym m.in. w preparacie Legato 500 SC. Diflufenikan dobrze radzi sobie z fiołkiem polnym czy przytulią czepną. Stosowany w wyższych dawkach zwalcza również miotłę zbożową, z tego też względu na rynku można spotkać środki oparte na substancjach miotłobójczych z diflufenikanem, zwalczające najczęściej występujące chwasty jedno- i dwuliścienne.


Warunki stosowania

Herbicydy jesienne mają działanie doglebowe, należy je aplikować na wilgotną ziemię. Ich skuteczność ograniczyć może występowanie przymrozków, dlatego trzeba pamiętać o tym, że wymagają dodatnich temperatur podczas stosowania oraz minimum przez dobę po zakończeniu zabiegu. Najlepiej zwalczają chwasty wschodzące, więc warto stosować je w zbożach sianych w terminie.

W późno sianych odmianach pszenicy ozimej lub odmianach przewódkowych (które można siać zarówno jesienią, jak i wiosną) często nie obserwuje się wschodów chwastów jesienią, dlatego rzadko stosuje się herbicydy w jesiennych terminach agrotechnicznych. Czas, w którym możliwe jest stosowanie herbicydów jesienią jest bardzo długi i obejmuje termin od siewu do końca okresu wegetacji.
 

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CRY, CLI 1 września 2016 r.
zdjęcie: shutterstock.com