Sejm: komisja za odroczeniem dot. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Za przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego opowiedzieli się w środę posłowie sejmowej komisji rolnictwa. Jak podkreślili, ma to dać czas na przygotowanie nowych przepisów o ochronie ziemi przed wykupem przez obcokrajowców.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, obejmująca regulacje obrotu ziemią rolną, miały wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja proponowana przez posłów PiS przesuwa ten termin do 1 maja 2016 r, co w praktyce oznacza, że jeśli w międzyczasie zostaną przygotowane nowe przepisy, nigdy nie zacznie obowiązywać.

Ustawa ma na celu przeciwdziałanie wykupowi ziemi rolnej przez cudzoziemców oraz przeciwdziałanie spekulacji gruntami rolnymi. W październiku podpisał ją prezydent.

1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców; obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSWiA.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował jednak, że jest przygotowywany projekt ustawy o moratorium na zakup państwowej ziemi; pracuje się nad przepisami dotyczącymi wyłączeń związanych z przeznaczaniem gruntów na cele inwestycyjne np. dla samorządów czy na cele gospodarki mieszkaniowej.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski podczas środowego posiedzenia komisji rolnictwa mówił, że do resortu, jak i prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wpływa tak wiele zastrzeżeń i protestów dotyczących sierpniowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, że niezbędna była jej modyfikacja. Zapewnił, że zmiany będą gotowe do 1 maja.

"Już jutro będę miał wstępne założenia do tej ustawy. W krótkim czasie przyjdziemy z tą ustawą do Sejmu, przedstawimy ją komisji i poprosimy o dyskusję" - mówił wiceszef MRiRW. "Oczywiście uprzednio, w trybie najszybszym, jak to możliwe, przeprowadzimy konsultacje społeczne, bo jeszcze środowiska, które są zainteresowane nową ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, zgłaszają swoje uwagi" - dodał.

"Idziemy w kierunku nowej ustawy, co nie znaczy, że jeśli będą elementy do wybrania z tej z sierpnia 2015 r., tam się nie znajdą. Na pewno to wszystko będzie też analizowane" - podkreślił wiceminister, odpowiadając na pytania posłów.

Według posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS) - wnioskodawcy projektu odroczenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - jeżeli przepisy mają przez wiele lat regulować obrót ziemią w Polsce i gwarantować, że będą wspierać gospodarstwa rodzinne i zapobiegną wykupowi ziemi przez obcokrajowców, to "tę ustawę trzeba napisać na nowo bądź przynajmniej bardzo mocno poprawić".

Dlatego właśnie grupa posłów PiS na prośbę ministra rolnictwa zgłosiła odroczenie terminu wejścia w życie ustawy w formie nowelizacji. "Uzasadnienie tego projektu nie jest skomplikowane - chcemy wydłużyć wejście w życie tej ustawy do maja 2016 r., dając rządowi te niezbędne miesiące na przygotowanie istotnych zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego" - podkreślił Ardanowski.

Jest to pierwszy w tej kadencji Sejmu projekt dotyczący rolnictwa. Komisja na posła-sprawozdawcę wybrała Roberta Telusa (PiS).

Zdaniem PiS uchwalona w sierpniu 2015 r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera szereg nowych regulacji w sferze obrotu nieruchomościami rolnymi i nakłada na Agencję Nieruchomości Rolnych nowe obowiązki. Według nich istnieje też potrzeba doprecyzowania niektórych przepisów. (PAP)

zab/ gma/