Nowe zasady rejestracji i znakowania zwierząt

6 stycznia weszła w życie nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zmianie uległ m.in. katalog gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, a także zasady i terminy dokonywania zgłoszeń. Zrezygnowano także z paszportów dla bydła w obrocie krajowym.

Ustawa z 4 listopada 2022 r., o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która zaczęła obowiązywać 2 miesiące później, wprowadza sporo zmian dla producentów zwierząt. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nowelizacja przepisów ma skutkować dostosowaniem polskiego prawa do regulacji, które obowiązują w Unii Europejskiej.

Ma także umożliwić skuteczne czuwanie nad dobrostanem zwierząt i walkę z występującymi u nich chorobami. ARiMR dodaje, że system jest kompatybilny m.in. z bazami danych Inspekcji Weterynaryjnej.

Nowe gatunki

Agencja informuje także, że dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, przekształcono w komputerową bazę danych, wzbogacając o informację na temat nieewidencjonowanych dotychczas w Agencji gatunkach. Mowa o koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz drobiu. Ponadto przepisy zmieniają również definicję posiadacza, zaś podstawową kategorią (w miejsce siedziby stada) stała się działalność. 

Zgodnie z informacją ARiMR, obowiązkowi zgłoszenia podlegają cztery rodzaje działalności: siedziba stada, rzeźnia, zakład drobiu oraz zakład przetwórczy lub spalarnia. Każdy z nich oznaczono osobnym numerem. Posiadacze dotychczas nieewidencjonowanych w Agencji zwierząt, oprócz wystąpienia o nadanie statusu producenta, zobowiązani są także do zarejestrowania: siedziby stada koniowatych, jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładu drobiu. 

Metody identyfikacji

Agencja informuje także o dopuszczeniu alternatywnych metod identyfikacji. Zmiana przepisów umożliwia stosowanie takich środków identyfikacji, jakie uwzględniono w przepisach unijnych. Mowa tu o zwykłych i elektronicznych kolczykach lub opaskach na pęcinę, kapsułkach ceramicznych (bolusach), wszczepianych transponderach i tatuażach. 

Internetowa obsługa zgłoszeń

Zmiany zaszły także w sektorze składania zgłoszeń. Jak podaje ARiMR, od 6 stycznia na podmioty nadzorowane posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny (numer WNI) zobowiązane są do składania zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji IRZplus. Posiadacze zwierząt wciąż jednak, do końca 2025 r., będą mogli składać papierowe zgłoszenia. Druki nie będą natomiast dostępne w biurach powiatowych ARiMR. Formularze do pobrania i wydruku znajdziemy na stronie internetowej Agencji.

Bydło bez paszportów

Nowa ustawa przyniosła też zmiany w sektorze bydlęcym. Zrezygnowano z paszportów dla była w obrocie krajowym. Jeśli jednak ktoś ma w planach wywóz bydła do innego kraju Unii Europejskiej, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu z pięciodniowym wyprzedzeniem w powiatowym biurze ARiMR, które w ciągu trzech dni wyda bezpłatnie dokument. 

Szczegóły dotyczące zmian, które weszły w życie 6 stycznia, dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.