Agrolok uzyskał certyfikat EKO! Agrolok z sukcesem zakończył proces certyfikacji EKO. Tym samym firma dołączyła do grona przedsiębiorstw, które propagują i dbają o zrównoważoną produkcję oraz konsumpcję żywności ekologicznej. Uzyskany certyfikat oznaczony jest numerem: PL-EKO – 12/2020/30.Certyfikacja obejmuje: „obrót i wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich” w następującym zakresie:
 
 • pszenica paszowa i konsumpcyjna ekologiczna,
 • żyto paszowe i konsumpcyjne ekologiczne,
 • jęczmień paszowy ekologiczny,
 • pszenżyto paszowe ekologiczne,
 • kukurydza paszowa i konsumpcyjna ekologiczna,
 • owies ekologiczny,
 • gryka ekologiczna,
 • bobik ekologiczny,
 • łubin ekologiczny,
 • groch ekologiczny,
 • rzepak ekologiczny,
 • soja ekologiczna,
 • pszenica orkiszowa ekologiczna,
 • śruta sojowa ekologiczna,
 • pszenica paszowa ekologiczna.


Dzięki temu klienci mogą być pewni, że produkty objęte certyfikatem i oznakowane europejskim logo żywności ekologicznej, tzw. ,,Euroliściem”, zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym tj.:
 
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli,
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o rolnictwie ekologicznym.
   

Podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego nakłada na firmę rygorystyczne wymogi, które są weryfikowane podczas audytu certyfikującego. Główne aspekty, gdzie wprowadzone zostały środki nadzoru to:

 • pochodzenie surowców – surowce używane w obrocie ekologicznym muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymogami rolnictwa ekologicznego,
 • stan infrastruktury magazynowej – przy przechowywaniu należy szczególnie dbać o wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia produktów ekologicznych i zmieszania ich z produktami konwencjonalnymi,
 • dystrybucja/transport – transport musi odbywać się wyłącznie za pośrednictwem wyselekcjonowanych i spełniających zaostrzone rygory jednostek transportowych.

Uzyskany certyfikat nie tylko potwierdza jakość produktów firmy Agrolok. Stanowi również odpowiedź na współczesne potrzeby konsumentów i rosnący popyt na produkty ekologiczne. Certyfikat EKO potwierdza także realne działania mające na celu zwiększenie świadomych wyborów konsumentów, które wpływają na zrównoważenie działań w środowisku naturalnym.