Dopłaty do materiału siewnego

25 maja ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Biura powiatowe ARiMR będą przyjmować je do 25 czerwca.

Dopłaty obowiązują w przypadku materiału siewnego kategorii: elitarny lub kwalifikowany.

Obejmują poniższe gatunki roślin uprawnych:

  • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • ziemniak.


Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, jaką powinno się użyć do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
3) pszenicy twardej – 150 kg;
3a) pszenica orkisz – 200 kg;
4) odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
5) odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
6) odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7) odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
8) odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9) pszenżyta – 150 kg;
10) owsa zwyczajnego – 150 kg;
11) owsa nagiego – 120 kg;
12) owsa szorstkiego – 80 kg;
13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
14) grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
15) bobiku – 270 kg;
16) wyki siewnej – 80 kg;
17) soi – 120 kg;
18) ziemniaka – 2000 kg;
19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
20) mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Mogą się o nią starać producenci rolni. Wnioski można składać od 25 maja do 25 czerwca 2022 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Istnieje także możliwość wysłania wypełnionego formularza przesyłką pocztową rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystania z platformy ePUAP.

Szczegóły dotyczące przyznania pomocy, a także formularz wniosku, dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.