Energetyczne doładowanie

Na opłacalność chowu zwierząt wpływa nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość dostarczanej paszy. Żywienie decyduje m.in. o jakości i ilości uzyskanego mleka, dlatego tak istotne jest wprowadzenie do dawki roślin charakteryzujących się wysoką wartością pokarmową.
 

W ostatnich latach hodowcy zmagają się z niedoborami wody na polach oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi, które warunkują zbiory roślin pastewnych. Nie brakuje gospodarstw walczących z deficytem pasz objętościowych, które są podstawowym źródłem pożywienia dla bydła. W najnowszym katalogu „Użytki zielone 2022” zespół firmy Agrolok podpowiada, jakie technologie plonotwórcze stosować, aby w pełni wykorzystać istniejący areał i wykonać zbiór dwóch plonów z jednego pola oraz jak planować, aby zebrać co najmniej tyle zielonki, ile potrzebuje stado. Z kart katalogu hodowcy dowiedzą się również, jak odpowiednio zadbać o glebę, która jest głównym warsztatem rolnika.
 

Zapraszamy do lektury!