Ochrona liścia flagowego W porównaniu z ubiegłymi latami, tegoroczna wegetacja jest przyspieszona. Wysiewana w optymalnym terminie pszenica ozima wchodzi w fazę liścia flagowego. Tymczasem przypadające na tę fazę zabiegi ochronne w ubiegłych latach stosowano zazwyczaj kilka tygodni później – w drugiej połowie maja. Czy T2 utrzyma zdrowotność łanu do zbioru i jakie rozwiązanie wybrać? Czy przyspieszona wegetacja oznacza, że żniwa również będą wcześniej?

Ochrona górnych liści w pszenicy jest niezwykle istotna. Ocenia się, że w ok 60% odpowiadają za wytworzenie plonu. Dlatego powinny być one zdrowe do samego zbioru, a ich aktywność powinna być jak najdłuższa. Należy więc zadbać o jak najlepszą ochronę. W związku z przyspieszoną w tym roku wegetacją, pojawia się pytanie: czy zabieg T2 wystarczy?

Wpływ na to ma wiele czynników. Od momentu wprowadzenia substancji z grupy strobiluryn czy karboksyamidów, tzn. o wydłużonym działaniu, zabiegi T3 są rzadziej wykonywane. Oczywiście bazując na substancjach o krótszym, interwencyjnym działaniu, które były najpopularniejsze we wcześniejszych latach, zabiegi T2 i T3 były obowiązkowe. Przy zabiegu T2 opartym na substancjach o wydłużonym działaniu, zabieg T3 należy wykonywać w sytuacji wysokiego zagrożenia ze strony chorób kłosa.


Przyspieszona wegetacja a ochrona liścia flagowego

Jakie rozwiązanie wybrać w tym sezonie? Biorąc pod uwagę, że do zbiorów pozostało jeszcze wiele tygodni, powinnyśmy wybierać rozwiązania mocne, skonstruowane na bazie najskuteczniejszych i długo działających substancji aktywnych, czyli karboksyamidów oraz strobiluryn. Zabezpieczają one plantację na wiele tygodni od zastosowania środka. Poza ochroną przed chorobami grzybowymi, substancje te wpływają też na intensywniejszą zieloność i dłuższą żywotność liści, co przekłada się na poprawę ich funkcjonowania. W ten sposób mają bezpośredni wpływ na wydajność procesu fotosyntezy oraz lepsze wykorzystanie azotu, który jest składnikiem pokarmowym o największym znaczeniu plonotwórczym.

Wszystkie te kryteria spełnia Areapak Netan T2. Zawarte w nim trzy substancje aktywne zapewniają silne działanie interwencyjne, zapobiegawcze oraz wyniszczające. Rozwiązanie to zostało opracowane na bazie wieloletnich badań na poletkach doświadczalnych w Golubiu-Dobrzyniu. Wykazały one m.in. ochronę łanu do samego zbioru, opóźnienie procesów starzenia rośliny, wzrost powierzchni liścia flagowego, a w końcowym efekcie – wzrost plonowania o średnio 730 kg ziarna z ha. 


Przyspieszone zbiory?

Kolejne pytanie, jakie pojawia się w ciągu ostatnich kilkunastu dni, związane jest z terminem tegorocznych zbiorów. Czy przyspieszona wegetacja spowoduje, że zbiory rozpoczną się szybciej? Podobnie jak w przypadku ochrony łanu, także to zależne jest od wielu czynników, jak m.in. dostępność wody, składników pokarmowych (wysokie nawożenie azotem sprzyja wydłużaniu wegetacji), porażenie przez choroby. Jednymi z najistotniejszych są temperatury oraz stopień nasłonecznienia. Dlatego obecne przyśpieszenie wegetacji nie musi oznaczać, że utrzyma się ono nadal. W ubiegłych latach mieliśmy wielokrotnie do czynienia z sytuacją, gdy wczesnowiosenne chłody wyhamowywały wegetację, a mimo to zbiory były przyśpieszone. Były także lata, w których sytuacja była odwrotna i wczesne rozpoczęcie wegetacji oraz umiarkowane temperatury w późniejszym etapie,  przesuwały początek żniw na standardowy termin.
6.07.2023 r. Golub-Dobrzyń, 7 tyg. po wykonaniu zabiegu T2)