Prosoja Bona – zwycięska jakość białka Obecnie Europa dąży do uniezależnienia się od importowanych komponentów białkowych, do których należy m.in. poekstrakcyjna śruta sojowa. Firma Agrolok wychodzi naprzeciw polityce „bezpieczeństwa białkowego” UE, tworząc w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego innowacyjne komponenty białkowo-energetyczne. Jednym z nich jest Prosoja Bona, nowość w portfolio, stworzona z myślą o drobiu i trzodzie chlewnej.

Technologia uszlachetniania komponentów sojowych i rzepakowych w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR) jest wyrazem nowatorskiego podejścia do tworzenia pasz stosowanych w intensywnej produkcji zwierząt.

Zlokalizowany w Osieku (pow. brodnicki) zakład dąży do uzyskania produktów o powtarzalnych parametrach, zgodnych z wymaganiami współczesnego rynku paszowego, charakteryzujących się wysoką strawnością składników pokarmowych, tj. białka i tłuszczu. Najważniejsze w procesie technologicznym wykorzystywanym przez ZUBR jest to, że białko nie ulega degradacji. 


Nowość – Prosoja Bona

Niedawno do portfolio produktów firmy Agrolok dołączył kolejny produkt – Prosoja Bona, czyli częściowo odtłuszczone nasiona soi, poddane nowoczesnej obróbce hydrobarotermicznej, wyróżniająca się 38% zawartością białka i 12% zawartością tłuszczu. 

Prosoja Bona jest komponentem białkowo-energetycznym powstałym z myślą o żywieniu zwierząt monogastrycznych. Produkt znajduje zastosowanie we wszystkich grupach technologicznych drobiu (brojler kurzy i indyczy, nioski oraz drób wodny) i trzody chlewnej (nawet najbardziej wymagające, takie jak prosięta i warchlaki). 


Prosoja Bona – wysoka strawność białka

Prosoję Bonę cechuje wysoka strawność białka, co potwierdza niezwykle wysoki indeks rozpuszczalności białka PDI, który wnosi aż 25,5%. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na bardzo niską zawartość związków antyżywieniowych – inhibitory trypsyny utrzymują się średnio na poziomie 3,2 mg/g, co pozwala na bezpieczne stosowanie produktu w żywieniu zwierząt. 


Prosoja Bona – polski produkt

Proces produkcyjny w ZUBR jest prowadzony w stałych i ściśle kontrolowanych warunkach, dzięki czemu produkt jest niezwykle powtarzalny pod względem otrzymywanych parametrów, a jego higienizacja redukuje ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Prosoja Bona to wyrób 2 w 1 z racji tego, że może być jednym źródłem białka sojowego w dawce, a zawarty w produkcie olej pozwala na ograniczenie ilości oleju dodawanego z zewnątrz. Warto zwrócić uwagę, że produkt wytwarzany jest na terenie Polski, co pozwala na zachowanie krótkiego i bezpiecznego łańcucha dostaw, prosto od producenta.