Przedwschodowa ochrona rzepaku ozimego Uprawa rzepaku niesie za sobą wiele wyzwań, między innymi z uwagi na dużą presję chwastów, chorób i szkodników, które atakują go od momentu wschodów aż do pełnej dojrzałości roślin. Jaką ochronę herbicydową zastosować, by skutecznie chronić plantację i uzyskać wysokie plony?

Kluczowym aspektem w ochronie rzepaku jest wczesna eliminacja chwastów. Prawidłowy dobór rozwiązania herbicydowego zapewni udany start i rozwój roślin jesienią. 


Zabieg przedwschodowy


Doświadczenia na poletkach firmy Agrolok wskazują, że najbardziej efektywnym zabiegiem herbicydowym jest zabieg przedwschodowy, czyli doglebowy, wykonany do trzech dni po siewie rzepaku. Zapewnia roślinom skuteczny start bez konkurowania o przestrzeń i światło. 

Jesienny zabieg herbicydowy ma również wpływ na kształtowanie pokroju rzepaku. W przypadku skutecznego zabiegu, a więc braku chwastów, plantacja rzepaku jest bardziej wyrównana, stożek wzrostu jest nisko osadzony, a szyjka korzeniowa odpowiednio pogrubiona. Prawidłowo ukształtowana roślina jest w stanie przezimować w dobrej kondycji nawet w trudnych warunkach.


Rywalizacja o wodę, składniki pokarmowe i światło


Rywalizacja o wodę i składniki pokarmowe występuje w sytuacji ich niedoboru, natomiast o światło rośliny konkurują zawsze. Długość okresu, w którym rośliny rywalizują o światło, jest zależna od składu gatunkowego chwastów na plantacji, zagęszczenia łanu, ale także od warunków pogodowych. 

Herbicydowy zabieg przedwschodowy stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju rzepaku, ponieważ eliminuje ryzyko występowania zachwaszczenia, a co za tym idzie, rywalizacji o światło, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju.  


Uciążliwe chwasty w uprawie rzepaku


Jakie gatunki chwastów stanowią największe zagrożenie dla rzepaku? Do tych najbardziej  uciążliwych zaliczamy między innymi takie gatunki, jak: gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, perz właściwy, przytulia czepna, chwasty rumianowate, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne oraz przetaczniki. Zaniechanie eliminacji tych chwastów w plantacji rzepaku prowadzi do dużych strat w plonie, które mogą sięgać nawet 50%. 


Bodziszek drobny w uprawie rzepaku


Skupmy się jeszcze na bodziszku drobnym. W wielu regionach kraju stał się dość istotnym problemem, ponieważ pozostawiony na plantacji rzepaku bardzo się rozrasta i ma wpływ na zmniejszenie plonu. 


Eliminacja samosiewów zbóż w uprawie rzepaku


Ważnym ogniwem w prawidłowej ochronie rzepaku jesienią jest również eliminacja samosiewów zbóż. Tutaj najlepsze jest stosowanie graminicydów, czyli wyspecjalizowanych  preparatów do zwalczania chwastów jednoliściennych. W przypadku technologii bezorkowej taki zabieg należy wykonać dwukrotnie celem zapewnienia pełnej ochrony przed samosiewami zbóż, które wschodzą nieregularnie, a substancje z grupy graminicydów działają skutecznie tylko w przypadku oprysku na części zielone rośliny.

Zabieg przedwschodowy stanowi fundament jesiennego rozwoju rzepaku, dlatego trzeba postawić na wysoką skuteczność. 


Repax Action w uprawie rzepaku


Aby osiągnąć sukces w postaci plantacji wolnej od wspomnianych chwastów, należy zastosować gotowe rozwiązanie REPAX ACTION. To kompozycja oparta na produktach, które tworzą idealną mieszaninę zbiornikową. 


Efekt synergii


Repax Action wykazuje efekt synergii, co oznacza, że substancje zawarte w pakiecie osiągają najwyższą skuteczność podczas wspólnego stosowania, a ich mieszanina jest najskuteczniejszą metodą do przedwschodowego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym.


Wydłużone działanie


Dodatkowo Repax Action wyróżnia się wydłużonym działaniem. Substancje zawarte w pakiecie pozostają dłużej aktywne w wierzchniej warstwie gleby, dzięki temu redukują zachwaszczenie przez znacznie dłuższy czas, niż powszechnie używane produkty doglebowe. 
Kolejnym plusem tego rozwiązania jest mała podatność na wymywanie w głąb profilu glebowego. Właśnie w ten sposób, utrzymuje plantację wolną od najgroźniejszych chwastów od siewu do zbioru rośliny uprawnej.