Skuteczność działania insektycydów w rzepaku – jak ją poprawić? Rzepak to jedna z najważniejszych roślin uprawnych na świecie, używana zarówno do produkcji żywności, pasz jak i paliw. Jak każda roślina, narażony jest na atak szkodników, co może znacznie zmniejszyć jego wydajność. Producenci rolni muszą aplikować insektycydy, aby chronić swoje uprawy. Niestety, wieloletnie stosowanie insektycydów, szczególnie opartych na tych samych substancjach aktywnych, może prowadzić do wykształcenia odporności na nie, co skutkuje nieefektywnym działaniem środków chemicznych. Na szczęście występuje co najmniej kilka sposobów na poprawienie skuteczności działania insektycydów w rzepaku. Jakie to sposoby?

Podstawowym sposobem jest oczywiście rotowanie substancjami w danym sezonie wegetacyjnym. Każdy zabieg powinien opierać się na innych substancjach i na substancjach z innym mechanizmem działania. Nie jest to jednak proste, ponieważ coraz więcej środków ochrony roślin przestaje być dopuszczonych do sprzedaży oraz stosowania. W związku z tym trudniej jest dobrać produkty tak, aby się nie dublowały.

W takim przypadku świetnie sprawdzi się Repax Insekt – gotowe, kompleksowe rozwiązanie zapewniające ochronę na najwyższym poziomie zarówno przed szkodnikami łodygowymi, jak i przed słodyszkiem rzepakowym. Pakiet błyskawicznie zwalcza szkodniki oraz zabezpiecza rzepak przed ich ponownym żerowaniem.

W Repaxie Insekt występuje rotacja substancji aktywnych i ich mechanizmów działania. Oznacza to, że kompozycja insektycydów zawartych w pakiecie została dobrana w taki sposób, aby każdy zabieg miał inną substancję oraz żeby substancje aktywne w sezonie wegetacyjnym nie powtarzały się. Ponadto Repax Insekt działa w szerokim przedziale temperatur, dzięki czemu zapewnia skuteczne działanie niezależnie od temperatury. 


Kondycjonowanie cieczy roboczej a skuteczność insektycydów


Kolejnym sposobem jest wykorzystanie adiuwantów poprawiających skuteczność wykonywanego zabiegu. Preparaty te mogą mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka uodpornień szkodników na poszczególne substancje.

Głównym zadaniem adiuwantów optymalizujących właściwości wody użytej do zabiegu jest poprawa jakości i skuteczności wykonanego zabiegu tak, aby wykorzystać pełen potencjał zastosowanych środków ochrony roślin. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku takich roślin jak rzepak, gdzie mamy do dyspozycji bardzo wąski wachlarz dostępnych preparatów w związku z tym  w łatwy sposób mogą pojawić się odporności szkodników.

Wiosenne zabiegi insektycydowe często przeprowadzane są w niskich temperaturach oraz dość niesprzyjających warunkach pogodowych. Niejednokrotnie szkodniki zaczynają już żerować, a pogoda nie zawsze sprzyja przeprowadzeniu zabiegu lub pojawia się bardzo krótki czas na wykonanie go w odpowiedni sposób. W związku z tym należy dobrać nie tylko odpowiednie preparaty, ale także prawidłowy adiuwant, który wzmocni skuteczność działania środków ochrony roślin.


Adiuwant, nawóz dolistny – a może 2 w 1?


Z racji wąskiego okna pogodowego rolnicy bardzo często decydują się zmieszać jak najwięcej preparatów w mieszaninie zbiornikowej. Istotne jest, aby dobrać taki adiuwant, który doprowadzi pH cieczy roboczej do odpowiedniego poziomu, co poprawi skuteczność zabiegu jaki i mieszalność użytych produktów. Według raportu GUS (Główny Urząd Statystyczny) z 2017 roku, średnia wartość pH wód powierzchniowych w Polsce wynosi 6,5-7,5, co oznacza, że wody te są obojętne. Substancje insektycydowe w większości potrzebują do skutecznego działania pH wody pomiędzy 4-6 (np. acetamipryd czy deltametryna). Wyższe pH może znacznie obniżyć skuteczność ich działania.

Do zabiegów insektycydowych najlepszym wyborem będzie dodatek Elvity Aktiwer. Jest to nawóz dolistny o unikalnych właściwościach. Działa wielokierunkowo – odżywia rośliny, jak i – dzięki swojej specjalistycznej formule – normuje pH wody użytej do zabiegu do poziomu, który zapewnia skuteczne działanie insektycydów. Dostarcza rzepakowi azot, fosfor, potas, mikroelementy oraz dużą dawkę wapnia – składnika bardzo ważnego w uprawie rzepaku.

Dodatkowo, dzięki zdolnościom kondycjonującym, Elvita Aktiwer poprawia jakość samego zabiegu insektycydowego tak, aby wykorzystać pełen potencjał substancji zawartych np. w pakiecie Repax Insekt. Więcej na temat właściwego przygotowywania cieczy roboczej przeczytacie w artykule: Przygotowanie cieczy roboczej

Podsumowując, odpowiedni dobór insektycydów jest często tak samo ważny jak stworzenie im odpowiedniego środowiska do skutecznego działania już podczas sporządzania cieczy roboczej. Takie podejście zwiększa skuteczność działania insektycydów i zmniejszyć ryzyko wykształcenia przez szkodniki odporności. Niemniej istotne jest również rotowanie substancjami i dobór odpowiednich preparatów insektycydowych.