Azot i siarka w nawożeniu dolistnym
Rola siarki w nawożeniu roślin coraz bardziej rośnie. Kilkadziesiąt lat temu praktycznie nie mówiono o nawożeniu tym składnikiem. Następnie polecano go głównie do stosowania w roślinach o wysokim zapotrzebowaniu (np. rzepak), z kolei dziś mówi się o aplikowaniu siarki pod uprawy wielu innych roślin, w tym zbóż czy kukurydzy.

Azot (N) jest składnikiem pokarmowym bardzo istotnie wpływającym na poziom plonowania roślin uprawnych. Wchodzi on przede wszystkim w skład białek, aminokwasów oraz kwasów nukleinowych. Statystycznie, w naszym kraju azot jest składnikiem stosowanym w największej ilości, co dowodzi, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jego plonotwórczej roli. Rośliny wykazują bardzo wysokie zapotrzebowanie na ten składnik. Zatem, aby mogły zbudować plon,  azot powinien być dostarczany w odpowiedniej ilości. Pamiętajmy, że tylko rośliny bobowate mają zdolność do pobierania azotu atmosferycznego. 
 
Siarka, podobnie jak azot, wchodzi w skład białek i aminokwasów. Co więcej, znajduje się również w składzie olejków gorczycznych, co nadaje roślinom szczególny, ostry smak. Dlatego takie rośliny, jak gorczyca, papryka czy czosnek, należą do roślin o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na ten składnik. Dawniej bardzo duże ilości związków siarki trafiały do atmosfery, a następnie – z opadami deszczu – do gleby. W niektórych przypadkach powodowały również szkodliwe zjawisko „kwaśnych deszczy”.

Dziś emisja siarki jest zdecydowanie mniejsza, co powoduje, że docenia się rolę tego składnika w nawożeniu wielu roślin uprawnych. Bywa, że rośliny o teoretycznie niewielkim zapotrzebowaniu pobierają znaczne ilości tego pierwiastka. Przykładem może być kukurydza, która na 1 tonę ziarna pobiera niewielkie ilości siarki (ok. 10 kg SO3). Jednak biorąc pod uwagę jej bardzo wysoką wydajność, można stwierdzić, że z 1 ha pobiera nieznacznie mniejszą ilość siarki w porównaniu z rzepakiem.
 

Rośnie zainteresowanie dolistnym nawożeniem azotem i siarką

 
W ostatnim czasie znacząco wzrosło zainteresowanie dolistnym nawożeniem azotem i siarką. Ma to związek z wieloma wydarzeniami. Przez wiele lat azot podawany dolistnie był dostarczany w formie wodnego roztworu mocznika. Obecnie mocznik jest najczęściej sprzedawany z inhibitorem ureazy, co oznacza mniejsze straty azotu przy stosowaniu doglebowym, jednak praktycznie przekreśla jego wykorzystanie w nawożeniu dolistnym.

Dodatkowo ceny nawozów azotowych znacząco wzrosły, przez co wielu rolników ograniczyło ilości azotu dostarczanego doglebowo. Wzrosła za to rola azotowego nawożenia dolistnego. Podobna sytuacja występuje w przypadku siarki. Ceny nawozów są znacznie wyższe, ponadto siarka jest pierwiastkiem łatwo wymywającym się z gleby, w związku z czym dostarczanie jej dolistnie pozwala uzupełnić ten składnik.
 

Nawozy dolistne Elvita Azon i Elvita Sonik

 
Z uwagi na utrzymujące się duże zainteresowanie azotem i siarką dostarczanymi w formie nawożenia dolistnego, ogromne znaczenie ma wysoka ilość czystego składnika, jego forma, a także łatwość wykorzystania. Te wymogi spełnia Elvita Azon. To wysoko skoncentrowany azotowy nawóz dolistny, zawierający aż 41,6% tego składnika. Nieprzerwanie zaopatruje rośliny w azot, pobudzając je do lepszego plonowania. Dodatkowo Elvita Azon wnosi mikroelementy, stymulując metabolizm roślin. Zawarty w produkcie azot występuje w formie azotanowej, amonowej i amidowej, co oznacza jego bardzo szybkie i precyzyjne działanie. 
 
Nawozem dolistnym zawierającym wysoce skoncentrowaną siarkę jest natomiast Elvita Sonik. Zawiera aż 76,9% w przeliczeniu na trójtlenek siarki, dzięki czemu optymalnie odżywia roślinę. Ponadto dostarcza siarkę w postaci tiosiarczanu amonu, szybko dostępną – siarczanową i wolniej dostępną – elementarną, co pozwala zabezpieczyć ją w glebie na dłuższy czas. Oba nawozy występują w formie płynnej, co ułatwia dozowanie oraz aplikację. Produkty bardzo dobrze się mieszają, przez co można stosować je w jednym zabiegu.
 

Kiedy warto dostarczyć dolistnie azot oraz siarkę?

 
Przede wszystkim wtedy, gdy występuje intensywny przyrost biomasy, ponieważ jest ona najczęściej powiązana z wysokim zapotrzebowaniem na te składniki pokarmowe. W przypadku zbóż będą one również ciekawą alternatywą na poprawę parametrów ziarna, w zastępstwie III dawki N. Elvita Azon oraz Elvita Sonik świetnie uzupełniają nawożenie doglebowe i mogą być stosowane w nawożeniu wielu roślin uprawnych.