Istota strawności białka w zapobieganiu rozwojowi beztlenowca u tuczników Mikroflora jelit świń jest względnie stała w poszczególnych okresach życia zwierzęcia. Zmiana składu flory bakteryjnej jelit ulega modyfikacji i aktywności pod wpływem stresu, czynników infekcyjnych, a w szczególności – pod wpływem żywienia. Pasza oraz strawność białka i włókna paszy wpływają na populację bakterii, wytwarzanie krótko-łańcuchowych lotnych kwasów tłuszczowych w jelicie ślepym, pH treści jelit i masę jelit. Składniki paszy, takie jak włókno i jego rodzaj oraz długość frakcji, a także poziom strawności białka, wpływają na skład ilościowy i jakościowy mikroflory jelit oraz przebieg trawienia. 

Rodzajem beztlenowców powodujących choroby są przetrwalniki z rodzaju Clostridium. Główną jednostką chorobową, jaką wywołują przetrwalniki beztlenowca u młodych zwierząt, jest zakaźne martwicowe zapalenie jelit, którego objawami są bolesność powłok brzusznych, biegunki (często krwawe) i śmierć będąca wynikiem uszkodzeń jelit i toksemii wywołanej toksynami wytwarzanymi przez bakterie.  Przebieg choroby może być nadostry i ostry – w tych przypadkach może dojść do 100% upadków. W postaci łagodnej śmiertelność może wynosić powyżej 50%.  

W przypadku starszych zwierząt, do śmierci może dochodzić bez wstępnych objawów chorobowych. Brzuchy padłych świń są widocznie wzdęte. Okresem nasilającym chorobę, z powodu sprzyjających wahań temperatur, jest czas od jesieni do wiosny. Ofiarą beztlenowców są najczęściej duże i silne zwierzęta, które pobrały większe ilości paszy, stąd straty są bardzo dotkliwe. 
 

Jak zapobiegać występowaniu beztlenowca?


Ważna jest dbałość o warunki środowiskowe, dobrostan zwierząt, a także odpowiednią dezynfekcję i czystość chlewni. W zapobieganiu występowania beztlenowca podstawą jest racjonalne żywienie świń. Nie należy podawać pasz zanieczyszczonych mykotoksynami, stąd ważne jest stosowanie w żywieniu komponentów czystych mikrobiologicznie. Rozwojowi beztlenowców u świń sprzyja podawanie śrut poekstrakcyjnych o niskiej strawności białka oraz włókna długiej frakcji. Właściwy poziom włókna w paszy o odpowiedniej frakcji przyspiesza pasaż treści jelit, co ogranicza rozwój szkodliwych drobnoustrojów. 

W profilaktyce ogólnej zakażeń beztlenowcami należy dbać o przewód pokarmowy zwierząt, poprzez prawidłowe dobieranie komponentów paszowych, szczególnie białkowych i będących źródłem włókna.
 

Amirap Standard – wysoka strawność białka


Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed beztlenowcem jest wprowadzenie do dawki komponentu białkowego produkowanego z nasion rzepaku — Amirap Standard. Bardzo wysoka (ponad 90%) strawność białka oraz odpowiednia frakcja włókna czystego mikrobiologicznie, zapewniają wysokie przyrosty masy ciała i bezpieczeństwo dla jelit świń. Dodatkowo, 7% tłuszczu zawartego w Amirapie Standard poprawia strawność białka, poprzez energetyczne bilansowanie mieszanki. W mieszance dla tuczników zaleca się stosowanie od 5 do 15% Amirapu Standard w zależności od wieku i masy ciała.