Wydłużona ochrona zbóż W okresie wiosennym pszenica ozima powinna być chroniona przed chorobami obowiązkowo w dwóch zabiegach. W niektórych warunkach wykonywany jest jeszcze jeden lub dwa zabiegi. Pierwsze dwa są konieczne, ponieważ zwalczają najgroźniejsze choroby i najsilniej wpływają na plon. Zazwyczaj określa się je jako T1 oraz T2.
 

Czyszczenie

T0 wykonywany w niektórych regionach (głównie o dłuższym okresie wegetacji) oraz wysokiej presji chorób, to zabieg czyszczący łan w okresie wczesnowiosennym.


Zabezpieczenie

T1 zwalcza choroby atakujące zboża późną jesienią oraz wczesną wiosną. Najczęściej dotyczą one podstawy źdźbła (fuzaryjna zgorzel i łamliwość podstawy źdźbła) oraz liści (mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej). Zabieg wykonywany jest wiosną, pod koniec fazy krzewienia lub na początku, zabezpiecza dolne części rośliny oraz zapobiega rozwojowi infekcji na górnych liściach.


Niwelowanie chorób

T2 to zabieg zwalczający choroby najważniejszych liści: flagowego i podflagowego. Najczęściej są to: septorioza liści, brunatna plamistość liści, rdza brunatna i żółta, mączniak prawdziwy. Zabieg wykonywany jest w fazie liścia flagowego. Liść flagowy i podflagowy odpowiadają za wytworzenie ok. 60% plonu ziarna pszenicy ozimej.


Podniesienie jakości

T3 to zabieg chroniący obecnie głównie przed fuzariozą kłosów – chorobą wpływającą na jakość ziarna. Nie zawsze jest on wykonywany. W sytuacji mniejszej wilgotności podczas kwitnienia pszenicy, odmian o podwyższonej odporności i odpowiednim płodozmianie presja tych chorób jest niższa.

Skupimy się jednak na T2, czyli zabiegu chroniącym najważniejsze liście pszenicy ozimej. Od momentu wprowadzenia substancji aktywnych o długim okresie działania, spadło znacznie zabiegu T3. Dawniej, przy stosowaniu fungicydów o krótszym czasie ochrony, zabieg T3 przedłużał zdrowotność górnych liści. Obecnie użycie odpowiednich preparatów przy zabiegu T2, zazwyczaj pozwala  chronić plantacją aż do zbioru.


Doświadczenie 

W ubiegłym roku na poletkach doświadczalnych w Golubiu-Dobrzyniu sprawdzono wpływ kompleksowej ochrony pszenicy ozimej produktem Areapak Netan T1+T2 w porównaniu z poletkami kontrolnymi (bez zabiegu). Sprawdzono nie tylko poziom plonowania, lecz także wpływ fungicydu na powierzchnię liścia flagowego.

Siła Areapaku Netan w zwalczaniu chorób wynika z wykorzystania substancji aktywnych z najnowszych i najskuteczniejszych grup chemicznych. Produkt działa we wszystkich strukturach liścia (powierzchni, wosku oraz tkankach). Poza wydłużonym czasem ochrony, wykazuje również działanie plonotwórcze.

Spowalnia procesy starzenia liści. Hamuje wytwarzanie syntazy ACC w roślinie – enzymu biorącego udział w produkcji etylenu, czyli hormonu przyśpieszającego procesy starzenia rośliny. Dlatego jest on produktem wydłużającym zieloność oraz żywotność liści, co przekłada się na uzyskanie wyższego plonu.

Plonotwórcze działanie fungicydu jest najlepiej widoczne w latach suchszych. Ocenia się, że wydłużenie aktywności najważniejszych liści skutkuje wzrostem plonu o 100-150 kg na 1 dzień.


Wyniki

W badanym doświadczeniu czerwcowe opady uplasowały się powyżej średniej wieloletniej, dlatego nie można ich uznać za suche warunki. Mimo to Areapak Netan zapewnił zdrowotność plantacji do samego zbioru. Poza tym wykazano jego działanie na długość, szerokość oraz powierzchnię liścia flagowego.

Po przeprowadzeniu dokładnych wyliczeń, szerokość liścia flagowego wzrosła o 10%, długość – o 13%, a ogólna powierzchnia liścia flagowego – o 25%. Na zdjęciu widzimy również efekt wydłużonej zieloności oraz żywotności liści. Wszystko to przełożyło się na osiągnięcie wyższego plonu o dodatkowe 730 kg ziarna w przeliczeniu na 1 ha.

Materiał ukazał się w „Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 1/2023 (17)