Żywienie krów mlecznych bez śruty sojowej Europa dąży do uniezależnienia się od importowanej śruty sojowej – w przypadku naszego kraju – głównie z Argentyny. Czy uniezależnienie polskiej produkcji mlecznej od importowanej śruty sojowej jest możliwe? Jak sytuacja wygląda z punktu widzenia prawidłowego i ekonomicznego żywienia zwierząt?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Każde stado krów mlecznych jest inne.
Różnią się pod względem: dziennej dawki paszowej pobieranej przez zwierzęta, wydajności krów w okresie całej laktacji oraz parametrów mleka. Z tego powodu do stad zawsze należy podchodzić indywidualnie.


Co zamiast śruty sojowej?

Zastosowanie dawek bez użycia śruty sojowej jest możliwe, ale należy spełnić odpowiednie kryteria. Najważniejszym kryterium, które należy wziąć pod uwagę, jest wydajność. W przypadku wydajności rzędu średnio do 25-26 l dziennie od sztuki, nie jest konieczne  wprowadzanie do dawki śruty sojowej. Oczywiście jest więcej kryteriów, takich jak dzień laktacji, czy skład pasz objętościowych, ale powyższe jest kluczowe.

Mając na uwadze, że średnia wydajność mleczna w Polsce oscyluje w granicach nieco ponad 7 tys. litrów mleka, czyli ok. 23 l dziennie, łatwo zauważyć, że statystyczne przeciętne stado mleczne w Polsce może być utrzymywane z sukcesami bez stosowania śruty sojowej. Funkcję komponentu białkowego doskonale wypełni Amirap Standard


Jak uzupełnić białko jelitowe?

W przypadku stad mlecznych o wyższej wydajności, powyżej 25-26 l, wymagane jest przede wszystkim uzupełnienie dodatkowego białka chronionego w codziennej dawce paszowej.

W tym przypadku również można obyć się bez stosowania komponentów sojowych do wydajności ok. 30-32 l dziennie. Białko jelitowe należy uzupełnić innowacyjnym komponentem Amirap Efekt, w którym aż 60% zawartego białka jest białkiem chronionym, inaczej zwanym jelitowym. Z tego względu Amirap Efekt jest doskonałą alternatywą dla komponentów sojowych.


Komponenty pochodzenia sojowego

Inaczej ma się jednak sprawa, gdy wydajność wynosi średnio ponad 30-32 l od sztuki dziennie. W takim przypadku komponenty sojowe są jak najbardziej zalecane w dawce, chociażby ze względu na skład aminokwasowy. Ale czy koniecznie musi być to standardowa śruta sojowa?

Na polskim rynku znajdziemy wyprodukowane w oparciu o nowoczesne technologie komponenty pochodzenia sojowego, które pod kątem jakościowym, a także pod względem przyswajalności białka ogólnego i zawartości tłuszczu sojowego poddanego obróbce termicznej, są dla hodowców dużo lepszym rozwiązaniem.


Alternatywa standardowej śruty sojowej

Przykładem takich produktów są komponenty Prosoja Fat i Prosoja Standard, będące dużo lepszą alternatywą niż standardowe śruty sojowe dostępne na rynku. Wnoszą do dawki odpowiednio wysokie ilości białka chronionego oraz białka dla mikroorganizmów żwacza i są dodatkowym źródłem energii. Wprowadzają zdecydowanie wyższe poziomy energii w porównaniu ze standardową śrutą poekstrakcyjną. Np. Prosoja Standard w 1 kg wprowadza dodatkowo równowartość energetyczną 0,25 l mleka więcej, a Prosoja Fat aż ponad 0,8 l!