Aplikacja suszowa 2020 – jak zgłaszać szkody?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2020 roku, będzie można składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Rozwiązanie jest już dostępne. Jak z niego skorzystać?
 

Aplikacja jest dostępna dla producentów rolnych pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/. Można się do niej zalogować, korzystając z: Profilu Zaufanego, e-dowodu lub poprzez e-tożsamość – bezpłatny, cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości wydawany przez bank. W dalszej kolejności rolnik musi uzupełnić dane podstawowe, takie jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail. Następnie aplikacja będzie wymagała utworzenia loginu i hasła doeWniosku Plus, dzięki którym po zalogowaniu nastąpi import danych z aplikacji do niniejszego wniosku.

Warto podkreślić, że wprowadzone informacje są weryfikowane przez aplikację z danymi:
 

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy zamieścić załączniki: skan polisy ubezpieczeniowej oraz dokumentację fotograficzną, która przedstawia zakres poniesionych strat. Aplikacja automatycznie utworzy protokół oszacowania strat suszowych, gdy ich wielkość przekracza 30% średniej rocznej produkcji (liczonej na bazie trzech ostatnich lat). Średnia wyliczana jest na podstawie danych z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, które pochodzą z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN). Co więcej, rolnicy będą mogli uzupełniać straty na bieżąco w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – aż do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Należy podkreślić, że każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód spowodowanych przez suszę. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się o
pomoc. Dodatkowe informacje można uzyskać w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: www.gov.pl.
 

(ab)