Nawożenie roślin ozimych makroelementami NPK oraz siarką i wapniem

Nawożenie ozimin makroelementami NPK: azotem, fosforem, potasem stanowi podstawę dla prawidłowego rozwoju plantacji. Niemniej jednak dobór odpowiedniego nawozu pod rzepak i zboża pozwala uzyskać jeszcze więcej. Rośliny ozime budują plon już jesienią, a wiosną utrwalają swój potencjał, który wypracowały przed spoczynkiem zimowym. Oprócz podstawowych trzech makroskładników nie należy także zapominać o niezwykle istotnych składnikach: wapniu i siarce.
 

Dzisiejsza genetyka zbóż i rzepaku pozwala uzyskać bardzo wysokie plony. Jednakże jest to powiązane z odpowiednim zaopatrzeniem roślin w składniki mineralne. Niezbędnym elementem w powodzeniu uprawy roślin ozimych – zbóż i rzepaku, jest zbilansowane nawożenie startowe. Glebę należy wzbogacić o bazową dawkę makroelementów w postaci pięciu głównych składników:

  • azotu
  • fosforu
  • potasu
  • siarki
  • wapnia.
     

Startowe nawożenie roślin ozimych NPK – rzepak

Rzepak ozimy, należący do roślin kapustnych, już jesienią wyróżnia się wysokim zapotrzebowaniem na NPK. W przypadku prawidłowo rozwijającej się plantacji, z odpowiednią obsadą, dającą plon na poziomie 4 ton, rzepak potrafi pobrać ponad 190 kg azotu, 100 kg fosforu i 210 kg potasu. Choć azot i potas są akumulowane w biomasie roślin przede wszystkim wiosną, to jednak należy pamiętać, aby aplikacja NPK była rozłożona w czasie. Część tych składników powinna być dostarczona przedsiewnie. Azot jako jesienne uzupełnienie może pochodzić częściowo z nawozu azotowego, takiego jak mocznik lub z nawozów NPK. Z kolei solidna dawka startowa potasu ma szczególny wpływ na rozwój mechanizmów odpornościowych, które bezpośrednio wpływają na zimotrwałość – kluczową cechę w polskich warunkach klimatycznych.
 

Wapń to podstawowy składnik budulcowy ścian komórkowych, który wpływa na odporność roślin względem czynników abiotycznych. Z kolei siarka będąca głównym prekursorem w budowie aminokwasów siarkowych jest niezwykle potrzebna do tworzenia silnych wiązań białkowych, pozwala efektywniej wykorzystać azot, co skutkuje mniejszym uwodnieniem roślin, a przez to mniejszą podatnością na przemarzanie.
 

Czytaj także: Jak wapno, to granulowane
 

Jak nawozić zboża ozime NPK – co z siarką i wapniem?

Podobnie jak w przypadku rzepaku, nawożenie startowe powinno uwzględniać dawkę bazową przed siewem. Przykładowo pszenica ozima na tonę ziarna i słomy zużywa średnio nieco ponad 25 kg azotu, 10 kg fosforu i ponad 20 kg potasu. W okresie jesiennym nadmierne stosowanie azotu może niebezpiecznie zagęścić łan, który wskutek przerośnięcia w późniejszym czasie może zostać zniszczony przez choroby grzybowe. Natomiast fosfor i potas są szczególnie wskazane w tym czasie, gdyż ich odpowiednia podaż wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i zagęszczenie soków komórkowych, co zapobiega wymarzaniu roślin zimą. Właściwie dobrany skład nawozu NPK (5-10-15+ 30 SO3-12,5 CaO) pozwala w idealny sposób uzupełnić roztwór glebowy o fosfor i potas, a także niezastąpione: siarkę i wapń, przy umiarkowanej dawce azotu.
 

Oglądaj: Zboża: wczesnowiosenne nawożenie dolistne

Dzięki temu zboże osiągnie prawidłowy rozwój jesienny wraz z zachowaniem odpowiednio wykształconych mechanizmach odpornościowych.

Podobnie jak w przypadku rzepaku, tak samo w uprawie zbóż ozimych wapń i siarka dają roślinom dodatkową odporność dzięki umożliwieniu lepszej budowy struktury tkanek.
 

Dobór nawozów NPK a oferta rynkowa

W jesiennym nawożeniu roślin można wyróżnić trzy podstawowe warianty. Pierwszym z nich jest stosowanie superfosfatów i soli potasowej, a także opcjonalne uzupełnienia azotu. Drugą alternatywę stanowi łączne stosowanie fosforanu amonu (DAP) i soli potasowej. Trzecia możliwość to wykorzystanie gotowego zbilansowanego nawozu NPK posiadającego w jednej granuli podstawowe makroelementy.
 

Każdy z wymienionych wariantów ma swoje zalety, jednak przy współczesnej intensyfikacji prac w rolnictwie za najkorzystniejsze rozwiązanie należy uznać to, które pozwala ograniczyć czas i nakład pracy. Stosowanie dwóch czy więcej rodzajów nawozów zwiększa czas aplikacji i wzmaga dodatkowe działania. We wskazane założenia doskonale wpisuje się wieloskładnikowy nawóz granulowany Elplon Global – (NPK 5-15-30, S-Ca). Wyróżnia się długotrwałym działaniem umożliwiającym roślinom ozimym systematyczne pobieranie składników pokarmowych. Jakość, gęstość i równomierność gramatury granuli pozwala precyzyjnie aplikować go siewnikami do nawozów, a także wykorzystywać w aplikacji bezpośredniej w systemach bezorkowych.
 

(ak)